NHD maandag, 11 februari 2002   
Met als resultaat dat Meijdam zich hard gaat maken om te voorkomen dat bewoners van het Oosteinde straks in Hoorn wonen.

Het herindelingsplan voor de West-Friese gemeenten dat nu op tafel ligt, voorziet in het afstaan van bijna 300 hectare grond in het nog open liggende gebied tussen Berkhout en Bobeldijk aan Hoorn. De raad van Wester Koggenland, inclusief de plaatselijke VVD-bestuurders, is mordicus tegen het afstaan van ook maar een meter grond. Ook de bevolking laat met posters, borden en spandoeken langs de weg weten hiertegen te zijn.

Op uitnodiging van de lokale VVD toog Meijdam zaterdag naar Wester-Koggenland. ,,Wij hebben Meijdam uitgenodigd voor ons verkiezingsprogramma'', zegt wethouder Moeijes. Ook de VVD-raadsleden A. Helder en J. Wijnker waren bij dit gesprek aanwezig. ,,We hebben in het gesprek niet geprobeerd om Meijdam op andere gedachten te brengen'', aldus Moeijes na afloop.

Deze opmerking moet op zijn minst in twijfel worden getrokken. Want het afstaan van een deel van de Leekerlanden, wat Meijdam beoogt, druist lijnrecht in tegen de visie van zijn partijgenoten in Wester-Koggenland. ,,Wij zijn principieel tegen het afstaan van grond aan Hoorn'', laat Wijnker weten. ,,De noodzaak hiervan is niet aangetoond. Hoorn heeft tot 2030 voldoende bedrijfsgrond en voor woningbouw is dit stuk ook niet nodig.''

Meijdam zag zaterdag met eigen ogen de posters tegen het herindelingsplan achter menig raam in Berkhout hangen. Op verzoek van het lokale VVD-trio was hij zelfs bereid om voor de fotograaf voor zo'n protestbord te poseren. Een opvallende actie, want Meijdam is niet van plan de Leekerlanden ongemoeid te laten. ,,We hebben hierover in het college van gedeputeerde staten lang gepraat. En besloten toch een deel af te staan voor de uitbreiding van Hoorn. Want wij vinden dat die uitbreiding rond de kern van de stad moet plaatsvinden'', sprak Meijdam direct na de foto-opname. ,,Maar omdat de Leekerlanden een waardevol gebied is, willen wij Hoorn aan deze kant slechts beperkt laten groeien.''

Eigen gemeente
En dus doet Meijdam de actievoerders in het dorp op dit punt geen enkele toezegging om zijn standpunt te veranderen. Toch wil hij de Berkhouters tegemoet komen. ,,Het is altijd de bedoeling geweest dat bij de herindeling de inwoners van Berkhout bij hun eigen gemeente blijven.'' Wie de lijnen op de kaart volgt ziet echter dat een deel van de bewoners van het Oosteinde straks in Hoorn zullen wonen. ,,Dat is niet de bedoeling geweest'', stelt Meijdam. ,,We moeten hier als college van gedeputeerde staten nog eens naar kijken. Daar heb ik nu nog geen antwoord op.''

Dat antwoord komt volgens Meijdam pas na de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Dit is geen verkiezingsstunt'', bezweert hij. Ook wacht hij met zijn antwoord tot het moment dat alle West-Friese gemeenten hun reacties naar de provincie hebben gestuurd over het laatste herindelingsvoorstel. ,,Er hangen hier overal posters. Men wil in de huidige gemeente blijven wonen.''

Oosterblokker
Dat ook de inwoners van Oosterblokker, aan de andere kant van Hoorn in hun hart liever bij Drechterland blijven, is Meijdam bekend. Of hij ook daar nog op de koffie gaat? ,,Volgens mij heb ik daarvoor nog een afspraak staan. Als we nog verbeteringen in het plan kunnen aanbrengen, dan moet dat gebeuren. Iedereen die van mij uitleg wil, wil ik graag informeren. Zolang mijn agenda dat toelaat.''

Oosterblokker ligt nog verder van het Hoornse centrum af dan Berkhout. Ook dat is de gedeputeerde bekend. Toch krijgt Hoorn hier veel meer grond dan in de Leekerlanden. ,,Daaruit kunt u afleiden hoe zwaar wij aan de landschappelijke waarde van de Leekerlanden wegen'', verduidelijkt Meijdam. Raadslid Helder hoorde die woorden zaterdag met genoegen aan: ,,Meijdam heeft begrip voor het standpunt van de bewoners dat zij de Leekerlanden bij Wester-Koggenland willen houden. Dat is voor ons in elk geval een geruststelling.'' 

(bron : NHD

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook