Nieuwsbrief : woensdag, 18 april 2018   

De gemeente Koggenland ontwikkelt zonneparkenbeleid om duidelijkheid te bieden aan initiatiefnemers en om wildgroei te voorkomen. Met concreet, goed onderbouwd en toetsbaar zonneparkenbeleid houd je als gemeente grip op de ontwikkelingen en bied je ondernemers en inwoners duidelijkheid over wat wel en niet kan als het om zonneparken gaat. Een uitstekend idee.

Tegenstrijdig beleid ter inzage
Het conceptbeleid dat nu ter inzage ligt, is echter rommelig, intern tegenstrijdig, niet door onderzoek onderbouwd, niet toetsbaar en niet ingebed in breder beleid van provincie en Rijk. Het ontbreekt in dit beleid volstrekt aan helderheid over wat wel en niet mag. Wat is eigenlijk een zonnepark? Welke omvang mag het hebben? Onder welke voorwaarden? Welk rendement? Welke impact is er op de omgeving? Hoe zit het met maatschappelijk draagvlak? Wat is de effectieve bijdrage van zonneparken ten opzichte van andere zonne-energievormen (panelen op daken van woningen, bedrijven en overheidsgebouwen,  bij de vuilstort, bij parkeerplaatsen, etc.)? Wat is het verschil in CO2-reductie tussen grasland en zonnepanelen? Het komt allemaal niet aan de orde. Dit beleidsconcept is zo rommelig, tegenstrijdig en vol met taalfouten dat het onbegrijpelijk is dat het door drie wethouders en een burgemeester is goedgekeurd en nu ter inspraak aan iedereen wordt voorgelegd.


Onkunde of bewuste keuze
Waarom brengt Koggenland dit inconsistente beleid in de inspraakprocedure? Er zijn twee mogelijkheden: men is niet in staat om een beter beleidsstuk te maken of men publiceert bewust dit rommelige document. In het eerste geval moet ernstig getwijfeld worden aan de bestuurskracht van Koggenland. Als je dit echt niet beter kunt, kun je niet functioneren als zelfstandige gemeente. Het tweede geval is nog ernstiger. Dan zou men bewust kiezen voor multi-interpretabel beleid dat door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Het college kan vervolgens naar eigen goeddunken initiatieven voor zonneparken goed- of afkeuren. Dit vage beleid biedt immers voor elk plan wel mogelijke voor- of tegenargumenten. En de raadsleden kunnen er daarna niets meer van zeggen; ze hebben immers ingestemd met het beleid.


Achterdeur voor Distriport
Maar de vraag is: gaat Koggenland met dit multi-interpretabele beleid druk op de provincie uitoefenen om alsnog bedrijventerrein Distriport mogelijk te maken? Een zonnepark is altijd tijdelijk. De bestemming ‘bedrijventerrein Distriport’ ligt nog steeds op de gronden. Deze bestemming is tien jaar geldig. Dus over een paar jaar kan de gemeente Distriport niet meer ontwikkelen, want dan is de bestemming ‘verlopen’. Met een tijdelijk zonnepark kan de gemeente de bestemming bedrijventerrein ‘bevriezen’ en over 10, 15 of 25 jaar – als het zonnepark is afgeschreven – toch Distriport realiseren. Dat zou een slinkse achterdeur zijn om de bewezen corruptie in dat project alsnog te legaliseren en de projectontwikkelaars te vriend te houden.


Provincie: geen zonnepark als opmaat voor bedrijventerrein
Het standpunt van de provincie is duidelijk: zij heeft zich gedistantieerd van de corruptie rond Distriport en de banden met de ontwikkelaars De Peyler (= Ooms) en Zeeman verbroken. De provincie wil dan ook geen zonnepanelen op Distriport als de mogelijkheid blijft bestaan dat het bedrijventerrein op termijn toch ontwikkeld wordt. Dat heeft de provincie al twee maal laten weten. In juni 2017 per brief aan het gemeentebestuur en in november 2017 in het openbaar op haar website heeft zij Koggenland expliciet verzocht de bestemming te wijzigen naar ‘agrarisch’. Daarmee gaat de achterdeur naar het bedrijventerrein definitief dicht.


Maar wat gaat Koggenland doen? Zij heeft nog nooit afstand genomen van de bewezen corruptie rond Distriport. Zij maakt de gronden niet ‘agrarisch’, ondanks het verzoek van de provincie. Gaat zij via de aanleg van een zonnepark die corruptie alsnog belonen? Is het conceptbeleid voor zonneparken daarvoor een opmaat? Iedereen kan tot 29 april zijn mening over het zonneparkenbeleid geven en daarna zijn de raadsleden aan zet. Wij zijn benieuwd.


namens Berkhout is Boos!
Annet Wood


 

PS Hieronder vindt u:
- het gemeentelijke conceptbeleid zonneparken met  commentaar door Berkhout is Boos!
- de provinciale nota ‘Perspectief voor Zon in Noord-Holland’
- de studie  ‘Grondgebonden zonneparken’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Leest u vooral zelf dat een halve hectare zonnepanelen veelal als grootschalig wordt ervaren, dat schaduw een probleem is voor zonnepanelen (hoe werkt dat in samenhang met windmolens?) en dat het potentiële rendement van zonneparken niet zo groot is in vergelijking met andere toepassingen van zonne-energie.


 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook