Nieuwsbrief : zaterdag, 20 mei 2017   


Bij de provincie Noord-Holland circuleert een plan voor het plaatsen van  een zonneweide op het Distriportterrein. Zo kan de grond nog enigszins rendabel worden ondanks de tientallen miljoenen die de provincie moet afschrijven. Berkhouters mogen met de gemeente meedenken over deze zonneweide.  Dat lijkt een nobel streven: groene energie opwekken en wellicht zelfs de inwoners van Berkhout laten meeprofiteren van dit project. Of is dat vooral naïef en biedt de zonneweide juist een nieuwe start voor Distriport?


Spel met Berkhouters
Distriport heeft een lange geschiedenis waarin leugens en corruptie overheersen. Oud-gedeputeerde Hooijmaijers zit in de cel omdat hij smeergeld heeft aangenomen voor onder andere Distriport. Maar de werkelijke besluiten werden genomen in de gemeente Koggenland. Daar werd jarenlang een spel gespeeld met de Berkhouters. Onderzoeksrapporten werden achtergehouden voor de commissie MER en voor de inwoners. Tientallen inspraakreacties werden verdonkeremaand op het gemeentehuis. De inspraakavonden bleken achteraf geen enkele zin te hebben gehad omdat de vèrstrekkende contracten met de ontwikkelaars allang door het gemeentebestuur getekend waren. En de informatie via de Heraut stopte omdat - na druk van de huidige wethouder - daarin de feiten over Distriport niet meer  gepubliceerd mochten worden.

Jarenlang is er geprocedeerd en zijn documenten opgevraagd. Heel veel Berkhouters ondersteunden dit, ook financieel. Vele schimmige contracten kwamen boven water, zowel van de provincie als van de gemeente. Contracten die staatssteun en fiscale voordelen aan de ontwikkelaars verleenden. Contracten met ontwikkelaars die de gemeente volledig klem zetten en die tot op heden geldig zijn.

Geen verantwoording in Koggenland
De provincie maakte schoon schip. Ze verbrak de banden met de twee projectontwikkelaars, deed uitgebreid onderzoek en besprak de uitkomsten in een openbare vergadering. In Koggenland is echter nooit verantwoording afgelegd. Het onderzoek door de rekenkamercommissie was beperkt en de conclusie dat de gemeenteraad onjuist werd geïnformeerd door de wethouder, leidde niet tot consequenties. De fractievoorzitters van VVD en CDA – de huidige wethouders – stelden juist dat alles wettelijk was verlopen. Zand erover. Ons kent ons. Zo gaat dat in Koggenland. Net als in een goed dictatoriaal land gebruik je de wetten voor je vijanden en interpreteer je ze voor je vrienden.

Distriport via achterdeur
Stel dat de Berkhouters nu betrokken worden bij de ontwikkeling van de zonneweide. Zou dan opnieuw maar een deel van de informatie door het gemeentebestuur worden verspreid? Zou dan echt over wezenlijke keuzes worden gediscussieerd? Of komen er weer schimmige contracten? De gemeente waarschuwde voor claims door de ontwikkelaars als er iets anders dan Distriport tot stand komt. Wat gaat er gebeuren met die afspraken? Of zijn er wellicht al nieuwe gemaakt?  Van de gemeente zullen we niets horen: zij ontkende zelfs bij de bestuursrechter dat er afspraken met de ontwikkelaars bestonden. De zonneweide zorgt ervoor dat via de achterdeur alsnog een bedrijventerrein gerealiseerd kan worden. En de bestuurders zullen zeggen: kijk, de Berkhouters wilden het zelf.

Wil Berkhout dat? Wil Berkhout op termijn toch een asfaltcentrale in de achtertuin? Wil Berkhout meedoen aan de corruptie uit het verleden? Wil Berkhout voor de kar van de bestuurders worden gespannen? Dezelfde bestuurders die vonden dat de rechter best voorgelogen kon worden. Die inspraakreacties naar de prullenbak verwezen. Die vonden dat de wetten niet voor hun eigen wethouder golden. Tuinen we er met z’n allen in? De gemeentelijke handelwijze in het verleden geeft geen enkel vertrouwen in een open en eerlijke discussie.

Politiek schoon schip
Samen overleggen kan alleen als er in Koggenland publiek verantwoording wordt afgelegd over Distriport. Politiek schoon schip, net zoals in provincie. Feiten op tafel, lijken uit de kast en breken met degenen die zich inlieten met corruptie of zich niet aan wetten hielden. Dan kan nieuw vertrouwen groeien tussen Berkhouters en bestuurders. En daarna kan wellicht een nieuwe start volgen, gebaseerd op feiten en open overleg.

Als we nu gaan overleggen over zonneweides zonder dat het gemeentebestuur verantwoording over het verleden heeft afgelegd, zetten we de achterdeur voor Distriport wagenwijd open. De zonnepanelen zijn immers tijdelijk. Meer bebouwing zal volgen, ook het geplande tankstation is een logische stap. De infrastructuur ligt er dan en daarna komt de geplande 8 ha lokaal bedrijventerrein in beeld. Enzovoort. Natuurlijk zullen de gemeentelijke bestuurders dit scenario ontkennen, maar zij hebben alle geloofwaardigheid verloren in de afgelopen jaren.

Laat Berkhout zich als pion gebruiken in het bewezen corrupte schaakspel rond Distriport?

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook