NHD woensdag, 01 januari 2003   


De bedrijvengroep is dit jaar zelf het overleg gestart met de andere ondernemersgroepen van boven het Noordzeekanaal. ,,Zo proberen we de provincie ervan te overtuigen dat Noord-Holland Noord een sterk vergeten gebied is.''

Tussen Alkmaar en de dijk Enkhuizen-Lelystad en de Afsluitdijk moeten betere wegverbindingen komen. Niet alleen voor het bedrijfsleven in de provincie, maar ook omdat de Europese gemeenschap zich in oostelijke richting uitbreidt. Joosse hoopt dat de provincie dit ook zal inzien. Dichter bij huis zal hij ook in 2003 proberen gemeentebestuurders ervan te overtuigen dat een herindeling absoluut noodzakelijk is.

De gemeenten zijn hierover sterk verdeeld, zo is het afgelopen jaar wel gebleken. Al zijn er gemeenten die wel degelijk voortvarend willen doorgaan met de herindeling. Burgemeester R. Ho Ten Soeng van Venhuizen bijvoorbeeld hoopt dat het komend voorjaar het licht op groen gaat voor de fusie met Drechterland en Stede Broec. ,,Ik hoop dat de raadsleden van Stede Broec niet alleen naar het belang van Stede Broec kijken, maar ook over de eigen schutting willen kijken.''

De raad van Stede Broec beslist hierover in maart, zodra het onderzoek naar de financiële consequenties van de herindeling klaar is. De grootste fractie in Stede Broec, de Onafhankelijke Partij, is nog altijd tegen de fusie. ,,De fusie van Stede Broec wordt een dubbeltje op zijn kant'', verwacht fractievoorzitter Dirk Ligthart. ,,Maar wat er ook uitkomt, in Stede Broec gaan wij in goede harmonie met elkaar door. Ik weet zeker dat ondanks de uitslag de verstandhoudingen hier goed blijven.''

Ook VVD-wethouder Piet Moeijes van Wester-Koggenland hecht aan goede verstandhoudingen. Hij hoopt voor het komend jaar op een goede samenwerking met zowel burgers als buurgemeenten. ,,Wij gaan de komende vijf jaar dertig miljoen investeren. Het komend jaar gaat het om acht miljoen euro. Heel veel geld gaat zitten in de plannen voor het opknappen van wegen en riolering. Voor die plannen moeten we samenwerken met onze burgers. Ik hoop op een goede samenwerking.''

Van een fusie met buurgemeenten zag Wester-Koggenland dit jaar af. ,,We werken op verschillende terreinen samen met de buurgemeenten. Daar waar mogelijk staan wij open voor een uitbreiding van die samenwerking.'' Iets wat volgens de Westfriese Bedrijvengroep half werk is. ,,Wij blijven ons ijveren voor één gemeente in West-Friesland. Samenwerken is mooi, maar uiteindelijk is één krachtige gemeente het beste.''

(bron : NHD

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook