NHD woensdag, 10 maart 2021   
Plan voor ’zonneweide met extra’s’ bij BerkhoutDe stichting Koggenland Energie Neutraal (KEN) wil de provincie Noord-Holland overhalen om een ’multifunctioneel energiepark’ aan te gaan leggen bij Berkhout, in plaats van de 66 hectare grote zonneweide waar nu plannen voor worden gemaakt.

Dat heeft de stichting de gemeente Koggenland laten weten. KEN hoopt de provincie te kunnen overtuigen dat een gecombineerde variant op veel meer draagvlak kan rekenen dan een ’saai mega park in het West-Friese landschap’, waar bovendien ’een grote multinationale energieverstrekker’ het volgens de stichting voor het zeggen krijgt.

KEN stelt dat een multifunctioneel energiepark vele malen aantrekkelijker wordt voor bewoners als ze kunnen meeprofiteren van de opbrengst en locatie. De stichting wil daarom naast elektriciteit opwekken, ook dat (een deel) van de financiële opbrengst wordt gebruikt om bijvoorbeeld het verenigingsleven in de gemeente te ondersteunen.

Daarnaast zouden bewoners moeten kunnen meedelen in winsten of door middel van obligaties in de zonneweide.

Het provinciale terrein van 66 hectare bij het dorp zou bovendien niet alleen moeten worden volgezet met panelen, maar ook gebruikt kunnen worden voor agricultuur zoals (natuurlijke) vleesproductie op kleine schaal, gewassen, honingwinning bijvoorbeeld via bio-boerderijen.

Mountainbike
Daarnaast ziet KEN kansen voor recreatie. Het gebied zou naast de energiewinning gebruikt kunnen worden om te wandelen, paardrijden, varen, zwemmen, zonnebaden en te fietsen, bijvoorbeeld met een mountainbikeroute. Dat moet dan gebeuren in een mooie, natuurrijke omgeving rondom de zonnepanelen.

De gemeente Koggenland is inmiddels op de hoogte van het plan van KEN. Wethouder Rosalien van Dolder: ,,KEN heeft het plan enige tijd geleden aan mij en gedeputeerde Edward Stigter gepresenteerd. Ik herken in het plan verschillende voorwaarden waar de gemeente Koggenland veel waarde aan hecht, zoals het lokale eigenaarschap. Ik heb waardering voor de betrokkenheid van KEN en het initiatief om dit plan op te stellen. Om het plan haalbaar te laten zijn, zou de provincie de zonneweide wel kleiner moeten maken. Met de beoogde 66 hectare netto, past dit plan niet. Maar dat is aan de provincie, als eigenaar van de grond en initiatiefnemer van de zonneweide.”

Ook politieke partijen in de gemeenteraad zijn positief. Zo noemt PvdA/GroenLinks het een ’machtig mooi plan, wat als prima vertrekpunt kan dienen in de gesprekken met omwonenden’. De VVD vindt dat het tijd wordt dat de provincie het voortouw gaat nemen in het brengen van de echte volledige boodschap omtrent het geplande zonnepark aan de Jaagweg. ,,Het plan van KEN is schitterend maar wie gaat de inpassingen betalen?’’

Vooruit
KEN zoekt nog meer steun, liefst in de vorm van bedrijven, plaatselijke energiecoöperaties, sportverenigingen, natuurverenigingen en particulieren ’die kansen zien in een dergelijk project en steun willen geven iets moois te realiseren’. ,,Mensen die vooruit willen. Mensen die de energietransitie niet zien als iets bedreigends. De eerste serieuze belangstellenden hebben zich reeds gemeld’’, aldus de stichting.

Bron NHD 10-03-2021

Lees ook : Zonneweide Distriport Berkhout - Gevaarlijk Naïef

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook