Nieuwsbrief : donderdag, 07 februari 2019   

Uit het antwoord op vragen aan het provinciebestuur blijkt dat er verschillende keren overleg is geweest met burgemeester en wethouders van Koggenland over de plannen voor een zonneweide aan de Jaagweg. Volgens de provincie vonden B&W (CDA en VVD) het een goed idee om 110 ha goede landbouwgrond niet meer door de boeren te laten gebruiken, maar er 66 ha zonnepanelen op te zetten.

Gemeenteraad wil feiten op een rij
Dat is heel raar omdat de gemeenteraad in juli 2018 duidelijk gezegd heeft dat ze eerst de feiten over zonne-energie op een rij wilden en daarna pas een keuze wilden maken. Vorige week heeft de raad de planning voor die onderzoeken aangenomen.

B&W allang akkoord
En intussen zaten de bestuurders in hun achterkamertjes allang alle plannen rond te breien. De provincie ging ervan uit dat de gemeente Koggenland volledig akkoord was met de gang van zaken. De provincie ging dus aan de slag en maakte allerlei kosten omdat zij dacht dat heel Koggenland dit wilde.

Achter de rug van de raad om
Kortom, de gemeenteraad staat voor schut. Naar hen wordt niet geluisterd. De feiten die zij op een rij willen, zijn kennelijk niet van belang. B&W is achter de rug van de gemeenteraad om gewoon doorgegaan met de plannen voor de mega-zonneakker. De gemeenteraad krijgt misschien wel ‘het laatste woord’. Maar B&W hebben er achter de schermen voor gezorgd dat alle keuzes al gemaakt zijn. Dan moet de raad aan het einde wel akkoord gaan, ‘nee’ zeggen is dan geen optie meer. Bij Distriport ging dat op precies dezelfde manier: de bestuurders hadden de afspraken allang gemaakt. 

Gemeenteraad, als je nog geloofwaardig wilt zijn, kun je niet anders dan de bestuurders in het openbaar ter verantwoording roepen. Zij hebben jullie niet geïnformeerd over hun toezeggingen aan de provincie en handelden daarmee in strijd met de wet. Een motie van wantrouwen lijkt de enige optie.

Bijbehorende documenten:

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook