NHD woensdag, 01 augustus 2001   
Het oostelijk deel van de regio heeft tijdens de bijeenkomst op 28 juni in Obdam een verzoek gedaan aan Wester-Koggenland om ook grond in te leveren ten behoeve van Hoorn. Volgens Venhuizen is hierover op die gemeente 'druk uitgeoefend', terwijl Wester-Koggenlands loco-burgemeester P. Moeijes naar voren brengt dat dit onderwerp slechts in de kantlijn van de agenda even aan de orde is geweest.
In het voorstel van GS krijgt de centrumgemeente er door annexaties van land van Venhuizen, Drechterland en Wervershoof er vooral aan de oostelijke zijde ongeveer duizend hectare land bij. Deze gemeenten zouden graag zien dat Wester-Koggenland in de bocht van de rijksweg Zaandam-Den Oever aan de andere kant tussen de drie- en vierhonderd hectare afstaat.
Dit idee leeft vooral in Venhuizen. De gemeenteraad vindt dat in het proces van herindeling ook van Wester-Koggenland een inspanning gevraagd moet worden. Eerder opende Venhuizen al de deur naar Enkhuizen, dat net als Hoorn vond dat GS onvoldoende rekening houdt met zijn groeiwensen.\

Onenigheid
De manoeuvres van Venhuizen komen voort uit het feit dat de gemeente het van belang vindt om voor de definitieve standpuntbepaling van GS in oktober alle West-Friese gemeenten op een lijn te krijgen. Door het verzet van Hoorn en Enkhuizen moest de provincie al afzien van een versnelde procedure, waarvoor geen goedkeuring van Provinciale Staten vereist is. Door de onenigheid zal de herindeling niet eerder dan per 1 januari 2004 een feit zijn. Het algemeen heersende idee is dat als er in de gehele regio overeenstemming bestaat de kans groter wordt dat de provincie en de Tweede Kamer dit dan regionaal gedragen plan overnemen.
In zijn verweer stelde P. Moeijes als loco-burgemeester van Wester-Koggenland dat het niet zinvol is om het proces van grondverdeling in West-Friesland te heropenen. ,,Hoorn is niet tevreden en zal dat ook nooit worden, ongeacht hoeveel grond die gemeente er ook bijkrijgt. Als we het anders hadden gewild dan hadden we dat voor het besluit van Gedeputeerde Staten moeten doen. De kaarten zijn nu geschud, iedereen weet waaraan hij toe is. De discussie is afgerond en dan moeten we niet weer aan die afspraken gaan morrelen. Als we dat doen dan worden we in de provincie of in de Tweede Kamer ook niet serieus genomen en komen we alleen maar op achterstand in de tijd. Ik verbaas me ook over de berichten dat Venhuizen nu weer toenadering zoekt tot Enkhuizen. Er zijn besluiten genomen en dan is het heel wonderlijk om daarop terug te komen.''Hoewel er ten aanzien van Wester-Koggenland dus verschil van mening bestaat tussen het oostelijk en westelijk deel van West-Friesland, betuigden de elf gemeenten uiteindelijk dus wel hun steun aan het herindelingsplan van gedeputeerde Meijdam. De bedoeling is dat zij in september hierover een eensluidend raadsvoorstel zullen nemen.

(bron : NHD

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook