Nieuwsbrief : zondag, 19 april 2015   

Omkoping in het project Distriport is bewezen, besliste het gerechtshof Amsterdam in het arrest op 7 april 2015. In hoger beroep heeft het hof oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf omdat hij zich in totaal voor verschillende projecten 11 keer heeft laten omkopen, betrokken is geweest bij het valselijk opmaken van 13 facturen en een geldbedrag van in totaal ruim € 276.000 heeft witgewassen. Voor zijn rol bij de aankoop van de Distriportgronden heeft Hooijmaijers € 59.500 ontvangen. Op 16 april werd bekend dat Hooijmaijers naar de Hoge Raad stapt. Deze kijkt niet opnieuw inhoudelijk naar de zaak, maar zal alleen beoordelen of de wet correct is toegepast.

Brief, factuur, verkoop, betaling
Hooijmaijers ontving € 59.500 van Willem G., directeur van ’t Ganzenveld, die bemiddelde voor de projectontwikkelaars Zeeman Vastgoed en De Peijler Ontwikkeling. De Peijler heeft het bedrag overgemaakt aan ’t Ganzenveld, die het weer aan makelaardij Van de K. betaalde, waardoor het bedrag terechtkwam in het gezamenlijke ‘potje’ van de makelaar en Hooijmaijers. De aanwezigheid van een brief, een factuur en de volgorde van de verkoop van de gronden en de betaling tonen dit aan, volgens het hof.

Corruptie, bevoordeling en maatschappelijke schade
Een paar opmerkelijke citaten uit het arrest:

  • “… hij (Hooijmaijers) is betrokken geweest bij de totstandkoming van het afsprakenkader waarin onder meer is tegemoetgekomen aan wensen van de ontwikkelaars…”
  • “Een integere overheid is een rijk, maar ook een kwetsbaar bezit. Corruptie tast de fundamenten van een democratische rechtsstaat aan doordat het de uitgangspunten dat (ook) de overheid onderworpen is aan het recht en dat iedereen dezelfde rechten heeft, ondergraaft. Corruptie leidt tot bevoordeling van degenen die betalen en onthoudt deze aan degenen die niet betalen.”
  • “Een betaling of een belofte van enkele duizenden euro’s kan immers hebben geleid tot veel grotere financiële en maatschappelijke schade doordat de provincie en/of gemeenten, zonder dat bekend was dat de verdachte zich inspande voor de belangen van bepaalde personen en/of bedrijven, besluiten hebben genomen die zij anders mogelijk achterwege hadden gelaten.”

Het volledige arrest vindt u via een link onderaan deze nieuwsbrief. De onderdelen die betrekking hebben op Distriport zijn door ons blauw gemarkeerd.

Besluiten anders mogelijk achterwege gelaten
Distriport was dus een corrupte zaak. Het hof stelt dat aan de wensen van de projectontwikkelaars tegemoet werd gekomen en dat daarvoor geld werd betaald. Ook stelt zij dat provincie en gemeenten hierdoor besluiten namen die zij anders mogelijk achterwege hadden gelaten. Dit is naadloos van toepassing op Distriport.

De Peijler / Ooms meermalen in vonnis
De Peijler Ontwikkeling komt nog een keer voor in het arrest van Hooijmaijers. Volgens het hof is bewezen verklaard dat Hooijmaijers een belofte van betaling van 1 miljoen gulden heeft aangenomen als het bestemmingsplan in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen zodanig zou zijn gewijzigd dat woningbouw was toegestaan. Een van de betrokken projectontwikkelaars was De Peijler Ontwikkeling. Bovendien was al bekend dat De Peijler / Ooms in 2008 is veroordeeld in de bouwfraude.

Nog veel vragen open
Maar welke gevolgen heeft dit arrest? Er blijven nog heel wat vragen open:

  • Was Hooijmaijers de enige die zich heeft laten betalen voor de Distriport-deal? Dat is niet uitgezocht door het OM en dus niet beoordeeld door de rechtbank.
  • Waarom tekende wethouder Wijnker namens het Koggenlandse college de vèrstrekkende verklaring die onderdeel vormde van het Afsprakenkader, waarin hij de gemeente verplichtte mee te werken aan de ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein, op verzoek te zullen onteigenen en mee te werken aan een exploitatieovereenkomst? En waarom informeerden Koggenlandse ambtenaren de rechtbank Alkmaar en de Raad van State onjuist over die verklaring van wethouder Wijnker?
  • Waarom nam Koggenland een verplichting van 6,5 miljoen euro voor de bijdrage aan de Westfrisiaweg over van de projectontwikkelaars, maar nam ze die verplichting niet op in de jaarrekening van 2010?
  • Waarom doet de gemeente Koggenland nog steeds zaken met de ontwikkelaars De Peijler en Zeeman terwijl de provincie al jaren geleden met deze ontwikkelaars heeft gebroken?
  • Waarom heeft Koggenland zich zo ingespannen voor Distriport terwijl uit de gegevens in de rapporten al in 2007 bleek dat er onvoldoende behoefte was?
  • Waarom blijft Koggenland zich tot op heden zo inspannen voor Distriport?

Situatie is complex
De huidige situatie is complex. Provinciale Staten hebben Distriport bij amendement (17 mei 2010) in de structuurvisie benoemd tot ‘zacht plan’ omdat nut en noodzaak niet zijn aangetoond. De provincie heeft de rechtszaak rond de eigendom van de gronden in hoger beroep gewonnen van de projectontwikkelaars, maar de financiële afwikkeling is nog niet gereed.  Er ligt een rapport uit juli 2014, opgesteld in opdracht van de West-Friese gemeenten, dat stelt dat Distriport niet ontwikkeld moet worden omdat er geen substantiële belangstelling is. Het college van Koggenland stuurde daarentegen op 3 februari 2015 een brief aan de provincie over Distriport waarin ze spreekt over ‘voortvarend aanpakken’,  ‘internationale belangstelling’ en ‘kansen benutten’: een bestuurlijke zet die doet vermoeden dat Koggenland nog een paar knellende afspraken met de ontwikkelaars heeft liggen.

Intussen, werkzaamheden afrit N23 gaan door…
En intussen gaan de werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg voor de afrit voor Distriport gewoon door. Het zàl toch niet zo zijn dat straks de redenatie luidt: er is al zo veel geld uitgegeven voor die afrit, nu moet ook het bedrijventerrein er maar komen…? Dat zou de wereld volledig op zijn kop zijn.

Leden van Provinciale Staten, u bent aan zet. Trek eindelijk definitief de stekker uit dit jarenlang slepende, volstrekt overbodige, landschapsverpestende en met corruptie omgeven prestigeplan. Beter laat dan nooit.


Met vriendelijke groet,
namens Berkhout is Boos!
Annet Wood

Bijlagen:

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook