Nieuwsbrief : maandag, 03 juli 2017   

Distriport komt er niet. Niet op korte termijn en niet op lange termijn. Het provinciebestuur is glashelder: ‘Voorkomen moet worden dat het terrein op enig moment weer als bedrijventerrein zal worden ingevuld’.

Gehakt
Dat is een grote streep door de rekening van Koggenland. Koggenland had een aantal scherpe maar verwarrende eisen gesteld aan het uit de markt halen van Distriport. Koggenland wilde recht behouden op 8 ha lokaal bedrijventerrein – dus wèl Distriport ontwikkelen. Maar ze wilde ook dat de provincie de aansluiting van de nieuwe Westfrisiaweg zou schrappen – dus nìet Distriport ontwikkelen. En Koggenland wilde dat de provincie voor alle gevolgen zou opdraaien van mogelijke schadeclaims. De provincie is er kort en duidelijk over. Ruimte voor lokaal bedrijventerrein moet Koggenland gewoon volgens de regels aanvragen en ze moet zelf maar in de stuurgroep Westfrisiaweg gaan zeggen dat ze de afrit niet meer wil. Opvallend is de harde toon bij de afwijzing van Koggenlands derde eis om de schadeclaims over te nemen. De provincie noemt de stellingname van Koggenland ‘zeer ongebruikelijk’ en ‘een ongewenst precedent’. De provincie maakt dus gehakt van de eisen van Koggenland.

Claims
Maar hoe zit het nu met de claims? Koggenland maakt zich er zoveel zorgen over dat zij de provincie verantwoordelijk wil stellen voor de mogelijke schade. Maar toen de provincie om uitleg vroeg, bleken de burgemeester en wethouder ‘de risico’s niet te kunnen duiden en/of te kunnen overzien’. Wethouder Van de Pol meldde in het NHD van 1 juni nog: ‘Wij lopen geen enkel financieel risico’. Burgemeester Posthumus was in de raadsvergadering van 19 juni veel omzichtiger over de risico’s. Wellicht zou iemand planschade kunnen indienen omdat de geplande ontwikkeling van enkele hectares ‘natuur’ niet gebeurt, dacht hij. Maar hij wist niet wie dat zou zijn. Of misschien ‘komt er nog eens iemand anders langs wapperen met een raar idee in zijn bol die zegt ik claim maar eens wat bij jullie’, aldus de burgemeester van Koggenland. Dat is vreemd. Bij een onterechte claim loopt de gemeente natuurlijk geen risico. Het gaat om de situatie waarin de claim wel terecht is. Alleen dan is er immers een risico. Kortom: de gemeente maakt zich zorgen, maar wil niet zeggen waarover. Als duidelijk wordt welke claims er precies komen, volgt de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is. Dan blijken de wethouders en vele raadsleden zelf medeschuldig te zijn aan de ontstane claims.

Schoon schip
Het is hoog tijd voor schoon schip. De gemeenteraad zou het bestuur moeten dwingen tot volledige openheid. Wat zijn de risico’s, waarom liggen ze er, van wie kunnen ze komen en hoe groot kunnen ze zijn? Alle feiten op tafel. Geen genoegen met halve antwoorden en omzichtige formuleringen. Geen verantwoordelijkheid afschuiven op anderen, zoals Koggenland al jarenlang doet met Distriport. Deze claims gaan om vele miljoenen. De Koggenlanders hebben er recht op te weten wat hen boven het hoofd hangt.

Maar de vraag is of dit gebeurt. Wethouder Van de Pol was als raadslid, fractievoorzitter en nu als wethouder verantwoordelijk voor de keuzes rond Distriport. Veel gemeenteraadsleden stemmen al meer dan dertien jaar vrijwel stilzwijgend in met alle voorstellen. Daarbij negeerden ze vele feiten en manipuleerden ze de inwoners. Met zoveel boter op zoveel hoofden kun je niet verwachten dat er ooit schoon schip komt in Koggenland.

Zonneweide
Intussen is de zonneweide op Distriport verder weg dan ooit. De provincie gaat niet akkoord met de bestemming ‘bedrijventerrein’ en daarop tijdelijk geplaatste zonnepanelen. De provincie kan die voorwaarde stellen omdat zij eigenaar van de grond is. Alleen als de bestemming van de grond gewijzigd wordt, zou de provincie akkoord kunnen gaan met zonnepanelen. 

En nu?
Koggenland is nu aan zet. Koggenland moet besluiten of zij de bestemming wijzigt. Maar gaat ze nu eerst aan de projectontwikkelaars vragen of zij de bestemming wel mag wijzigen, zonder dat er claims komen? Van de Pol stelt dat de gemeente geen enkel financieel risico loopt. Maar je loopt alleen geen risico als je je schikt naar de wil van degene aan wie je voorbarige beloftes hebt gedaan. Gaat Koggenland dat doen? Of blijft ze liever in de strop van de ontwikkelaars?


PS: Wie heeft een raar idee in zijn bol?
Waarom noemt de burgemeester een inwoner die recht heeft op planschade of een andere terechte schadevergoeding van de gemeente: ‘iemand die langs komt wapperen met een raar idee in zijn bol’? Is de burgemeester de weg kwijt? De gemeente heeft bij Distriport zichzelf in de nesten gewerkt. Nu probeert de burgemeester door neerbuigend te doen over mensen die voor hun rechten opkomen, die problemen te verdoezelen. Een gezonde gemeenteraad zou hem daarover direct terechtwijzen.

PS: Mogen wij a.u.b. eerlijke raadsleden?
Voor de komende raadsverkiezingen: mogen wij alstublieft rekenen op raadsleden die afstand nemen van corruptie, beslissen op basis van feiten en eerlijk zijn? Huidige raadsleden – zowel coalitie als oppositie – hebben aangetoond dat zij niet in staat zijn om gesjoemel, verdraaiing van feiten en liegen bij de rechtbank te voorkomen. En als blijkt dat dit toch gebeurt, zijn ze niet in staat om in te grijpen en er korte metten mee te maken.

Besluit Gedeputeerde Staten inzake Distriport d.d. 1 juni 2017

Brief Gedeputeerde Staten aan gemeente Koggenland d.d. 1 juni 2017

Brief gemeente Koggenland aan Gedeputeerde Staten d.d. 18 januari 2017

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook