Nieuwsbrief : zondag, 03 maart 2019   
De SP dient op 4 maart 2019 een motie in om de Distriport-gronden te behouden voor landbouw en natuur. Daardoor kan de via corruptie verkregen bestemming ‘bedrijventerrein’ nooit meer worden gerealiseerd en blijft het gebied agrarisch. Het voorgenomen besluit van GS is echter om op de Distriport-gronden aan de Jaagweg 66 ha zonnepanelen te plaatsen en daar 110 ha uitstekende landbouwgrond voor in te leveren.

Zonne-energie is een belangrijk onderwerp in de Provinciale Staten-verkiezingen. De meeste partijen hebben een duidelijk standpunt over zonne-akkers op goede landbouwgrond. Hoe zullen de statenleden gaan stemmen over de SP-motie? Houden ze hun beloftes in de verkiezingsprogramma’s? Of zijn die beloftes nogal rekbaar? Wij zullen het voor u volgen.

Deze partijen zijn volgens hun verkiezingsprogramma tegen zonne-akkers op landbouwgrond:
VVD (11 zetels):
We zijn voorstander van zonne-energie op daken en zijn terughoudend met zonne-akkers, zeker op kostbare landbouwgrond. Voorwaarden zijn in ieder geval goede landschappelijke inpassing en slim dubbel grondgebruik zoals in waterbergingsgebieden of op minder bruikbare gronden.
PvdA (7 zetels): Zonnepanelen leggen wij op daken, niet in grote zonneweides die afbreuk doen aan de kwaliteit van de gronden het landschap. Eerst zo veel mogelijk zonnepanelen op bestaande bebouwing realiseren, want zonneweides doen afbreuk aan het schaarse groen.
SP (6 zetels): Natuurgebieden zijn voor de natuur. Het boerenland is voor ons voedsel. Daarom zorgen we ervoor dat zonnepanelen allereerst op alle Noord-Hollandse daken komen. Zuinig zijn op open en onaangetast landschap. Zonnepanelen leggen we daarom op daken, zoals van woningen en (vooral) van bedrijfspanden.
PVV (6 zetels): Afzien van grootschalige zonneparken. Het prachtige Noord-Hollandse landschap moet zoveel mogelijk behouden blijven.
CDA (5 zetels): We zijn groot voorstander van zonne-energie, maar dit mag niet ten koste gaan van kostbare landbouwgronden. Voor West-Friesland: Zonneweides zijn een bedreiging voor de regio. CDA wil daarom dat eerst de daken worden vol gelegd met zonnepanelen.
Christenunie (1 zetel): Voedselproductie krijgt voorrang boven energieopwekking; om concurrentie tussen beide te voorkomen, ontwikkelt de provincie beleid waardoor zonnepanelen op gebouwen, industrie en “wachtgebieden” of “pauzelandschappen” voorrang hebben op landbouwgrond.

Deze partijen zijn voor zonne-akkers op landbouwgrond:
D66 (10 zetels):
Het provinciaal beleid op het gebied van zonneweides geeft veel extra ruimte voor zon op land. D66 wil dit beleid voortzetten en – indien nodig - verruimen. Onderzocht moet worden in welke typen landschap grootschalig opwekken van zonne-energie mogelijk is.
Groen Links (4 zetels): Zonne-opstellingen kunnen zowel op daken als in het landschap worden gerealiseerd. Een goede ruimtelijke inpassing is daarbij noodzakelijk.

Bij deze partijen is het standpunt over zonne-akkers op landbouwgrond onduidelijk:
Partij voor de Dieren (3 zetels):
De provincie stimuleert de ontwikkeling van zonneparken en windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden.
Ouderenpartij (1 zetel) en 50plus / Partij voor de Ouderen (1 zetel) hebben geen standpunt.

[Na het verzenden van de nieuwsbrief ontvingen wij van dhr. Jeff Leever, Statenlid van de Ouderenpartij de volgende reactie : "Juist wij als enige onafhankelijke politieke partij in NH, pleiten voor geen zon op goede akkers en landbouw gebieden. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Maar zijn wel voor zon op alle lege daken."]

Tweede Kamer wil natuur en landbouw ontzien
De regering is in opdracht van alle partijen in de Tweede Kamer (op de PVV na) bezig een ‘zonneladder’ op te stellen. De Tweede Kamer vindt dat eerst onbenutte daken en terreinen voor zonne-energie moeten worden benut en landbouw en natuur zo veel mogelijk moet worden ontzien (motie Dik-Faber, september 2018).

Besluit van Provinciale Staten genegeerd door CvdK?
Hier kunt u de reactie van Berkhout is Boos lezen op de afwijzing in het NHD door de CvdK van ons verzoek om een onderzoek naar de besluitvorming rond Distriport. De nieuwe CvdK lijkt nog niet op de hoogte van eerder genomen provinciale besluiten.

Bijlagen:
Motie SP ‘Landschapsparel blijft landschapsparel’ d.d. 4 maart 2019
Motie Dik-Faber
Brief Berkhout is Boos aan PS d.d. 3 maart 2019
 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook