Nieuwsbrief : zaterdag, 23 februari 2019   

Berkhout is Boos heeft op 23 februari een open brief gezonden aan de Commissaris van de Koning van Noord-Holland. Daarin vragen wij het provinciebestuur een onderzoek te starten naar de besluitvorming rond de ‘oude’ zaak Distriport – waarin corruptie is bewezen - en de voorgenomen plannen voor een 66 ha grote zonne-akker op het Distriportterrein in Berkhout.

De besluitvorming over deze projecten lijkt op elkaar. Het proces verloopt verre van transparant, besluiten van de gemeenteraad lijken niet bij de provincie bekend te zijn en andersom. Provinciale en gemeentelijke bestuurders wijzen naar elkaar. En bij de keuze voor deze mega-zonneakker zijn alle beleidskaders genegeerd: de gemeente heeft geen enkel zon-op-daken-beleid ontwikkeld en deze zonneakker aan de Jaagweg is alleen mogelijk als gebruik – of misbruik - wordt gemaakt van de via corruptie verkregen bestemming ‘bedrijventerrein’.

Dat baart ons grote zorgen, zeker omdat de besluitvorming in het verleden over Distriport nooit goed is onderzocht. Afspraken en contracten uit die periode gelden echter nog steeds. De Distriport-ontwikkelaars hebben de gemeente nog steeds in de tang. Verantwoording over miljoenentoezeggingen werd nooit afgelegd. In Koggenland vonden ambtelijk, bestuurlijk en politiek vreemde processen plaats, die nauwelijks zijn onderzocht. Wat wel boven tafel kwam werd direct weer onder de mat geveegd. Het lijkt erop dat het dualisme en de nadruk op horizontale verantwoording dit in de hand werken.

De open brief welke wij hebben verzonden kunt u hier downloaden.
Via hyperlinks in de brief zijn de onderliggende documenten te raadplegen.

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook