Nieuwsbrief : zaterdag, 30 januari 2016   


Wat is er in de afgelopen tijd gebeurd rondom Distriport? Het lijkt stil te zijn, maar we zetten voor u de ontwikkelingen op een rij.

 

  • Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers werd in april 2015 door het Gerechtshof veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Eén van de bewezen verklaarde feiten is dat hij € 59.500 smeergeld ontving voor zijn bemiddeling rond Distriport.  Hooijmaijers is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.
  • Hooijmaijers moet volgens het Openbaar Ministerie € 526.345 terugbetalen die hij wederrechtelijk heeft verkregen. Het ontnemingsproces is in december 2015 begonnen.
  • De projectontwikkelaars De Peyler en Zeeman hebben de rechtszaak tegen de provincie Noord-Holland over de Distriportgronden bij het Gerechtshof verloren, maar vervolgens cassatie aangetekend. De provincie is bezig met een schadestaatprocedure waarin ze minstens € 13.700.000 aan schade claimen bij de ontwikkelaars, aangevuld met de waardedaling van de gronden.
  • De provincie spreekt over ‘een bedrijventerrein dat vermoedelijk nooit meer tot stand zal komen’. Een rapport in opdracht van de West-Friese gemeenten stelt dat voor Distriport ‘geen substantiële belangstelling is’. De gemeente Koggenland houdt juist vol dat er wel internationale belangstelling is - maar toont dat niet aan - en maant de provincie tot ‘voortvarend aanpakken’. Waarom houdt Koggenland zo vast aan Distriport? Wat is haar belang?
  • Het bestemmingsplan Distriport is in 2012 voor tweederde goedgekeurd. Het bijbehorende exploitatieplan is vernietigd. De gemeente hoort jaarlijks een nieuw exploitatieplan te maken, maar dat is niet gebeurd. Handelt de gemeente daarmee in strijd met de wet?
  • De gemeente Koggenland stelt dat zij niets te maken heeft met de rechtszaak over ambtelijke corruptie van Hooijmaijers. De Koggenlandse ambtenaren Mels en Neefjes logen in het verleden echter wel de rechtbank voor rondom Distriport: zij beweerden dat er geen documenten met afspraken over Distriport waren. De gemeenteraad besloot in juni 2007 alleen juridische samenwerking rond Distriport te onderzoeken maar slechts enkele dagen later deed wethouder Wijnker - op advies van de ambtenaren van de sector Grond - in een geheim gehouden verklaring vèrgaande toezeggingen aan de ontwikkelaars. Er waren dus wèl afspraken die zelfs de gemeente chantabel maakte voor de ontwikkelaars. Hooijmaijers kreeg over diezelfde periode betaald voor zijn bemiddeling rond Distriport. Bovendien ontbreekt in de jaarrekening 2010 van Koggenland een verplichting voor de betaling van 6,5 miljoen euro aan de provincie die uit de opbrengst van Distriport moest komen, maar door wethouder Wijnker op de schouders van de inwoners van Koggenland werd gelegd. Daar gebeurt allemaal niets mee;  raadsleden stellen geen enkele vraag.
  • Een rekenkamerrapport toonde aan dat B&W de gemeenteraad onjuist inlichtten rondom Distriport. Dat mag niet volgens de gemeentewet, maar de raad zei dat het wel ‘wettelijk’ was. Waarom beloven raadsleden dat ze zich aan de wet houden als ze die aan de kant schuiven als het hen uitkomt?
  • De Nationale Ombudsman gaf in december 2015 aan dat de reactie van burgemeester Posthumus in het Noord-Hollands Dagblad op een open brief van Berkhout is Boos! ‘niet op voorhand behoorlijk’ is. De burgemeester wordt dus teruggefloten door de Nationale Ombudsman. Wij hebben het gemeentebestuur om commentaar gevraagd, maar nog geen reactie ontvangen.
  • Bedrijventerrein Zevenhuis bij Hoorn wil ook transport-, distributie- en logistieke bedrijven toestaan, plus bedrijven die een grotere kavel willen dan 1,5 hectare. Het NHD in januari 2016: “Dat is tot nu toe voorbehouden aan Distriport bij Berkhout, maar dit wordt voorlopig niet ontwikkeld. Wethouder Tap (Hoorn) zegt dat de provincie en de gemeente Koggenland, met wie in 2009 afspraken zijn gemaakt over de afstemming tussen beide nieuwe bedrijfsterreinen, de wijziging niet zullen blokkeren.” Is dat zo? Wij hebben niet gezien dat de Koggenlandse gemeenteraad daarover een besluit heeft genomen.


Hoe gaat het verder met Distriport? Zolang er nog diverse rechtszaken lopen, zolang de toezeggingen van oud-wethouder Wijnker aan de ontwikkelaars overeind staan en als Zevenhuis nu ook bedrijven in transport en logistiek mag ontvangen, lijkt het lastig om een nieuwe toekomst voor de Distriportgronden te bepalen.

De bal ligt bij bij de gemeenteraad. Gaan de raadsleden in Koggenland in 2016 wèl oordelen op basis van feiten en aan de hand van wetten? Of gaan ze opnieuw achter de schermen afspraken maken met oude bekenden, zich verschuilen achter ‘het moet van anderen’, betrokkenen half of onjuist informeren en wordt de bevolking straks weer voor voldongen feiten gesteld?

Berkhout is Boos! houdt ook in 2016 voor u een vinger aan de pols.

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook