Nieuwsbrief : zondag, 16 september 2018   

De kier naar een bedrijventerrein op Distriport wordt kleiner. De gemeenteraad van Koggenland heeft besloten het zonneparkenbeleid grondiger en professioneler aan te pakken. Eindelijk tegenwicht vanuit de raad tegen een manipulatief college.

Beleidsplan zonneparken: geen feiten, geen antwoorden
Op 19 juni 2018 vond een hoorzitting plaats over de inspraakreacties op het concept-zonneparkenbeleid. Het was een vreemde bijeenkomst. Mensen die schriftelijke zienswijzen hadden ingediend, kregen niet of nauwelijks antwoord op hun vragen. B&W reageerde slechts op enkele door henzelf gekozen hoofdlijnen. Mensen die een inspraakreactie hadden verzonden via de website van de gemeente, werden niet uitgenodigd en kregen zelfs helemaal geen reactie op hun inbreng.  Daarentegen werden mensen die geen inspraakreactie hadden ingediend maar wel voorstanders zijn van zonneparken,  persoonlijk door de burgemeester uitgenodigd om zich te laten horen. Kortom: veel vragen, maar geen antwoorden, net zoals we dat kennen uit de gang van zaken rond Distriport. Dit was weer een voorbeeld van manipulatief bestuur.

Het college van B&W leek het beleidsplan te willen doorzetten, ondanks alle vragen en kanttekeningen. Een deel van de raadsleden op de publieke tribune verstoorde de toespraak van Berkhout is Boos! Gelukkig waren er aan tafel vele – vaak nieuwe – raadsleden die wel luisterden en antwoorden wilden hebben op de openstaande vragen.

Nieuwe raadsleden snappen wat dualisme inhoudt
De geplande behandeling van het beleidsplan in de gemeenteraad is niet doorgegaan. Een meerderheid van de raad heeft het plan van de agenda gehaald. De procedure is stopgezet en de raad is in overleg met het college om te bespreken hoe dit onderwerp verder opgepakt en aangepakt gaat worden.

Dat zijn mooie ontwikkelingen. Het lijkt erop dat de huidige gemeenteraad eindelijk tegenspel aan het college gaat geven. Dat bleek ook tijdens de raadsvergadering op 16 juli. Daar zorgden de leden van Groen Links/PvdA, VVD en Welzijn Koggenland ervoor dat de verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark bij Oudendijk niet werd afgegeven. Ze willen geen beslissing nemen zolang er geen goed beleid is waarin de belangen van de inwoners van Koggenland goed geregeld zijn. Eindelijk deed de meerderheid van de  raad wat zij moet doen: duidelijke kaders stellen aan het college en het uitgevoerde beleid controleren. Niet knikken en klappen, maar vragen stellen en antwoorden eisen.

Gemeentebelangen houdt vast aan oude cultuur
Vooral oppositiepartij Gemeentebelangen zat nog vast in de oude cultuur: zij prees het beleid de hemel in en vroeg iedereen hen op hun woord te geloven dat alles vanzelf goed komt. Is dat niet juist waardoor de problemen rond Distriport zo groot werden? Blind geloof zonder feiten? Distriport kenmerkte zich door documenten achterhouden, toezeggingen doen aan ontwikkelaars maar dat niet melden aan de raad en de inwoners, de gemeentewet overtreden en alles laten toedekken door de raad. Dat gaan we toch niet opnieuw doen? Opvallend is dat een oppositiepartij als GBK in diezelfde oude groef blijft zitten: geen kritische kanttekeningen, geen antwoorden aan de inwoners maar wel de oproep tot blind geloof in hun verhaal.

Raad staat voor keuze: besturen op feiten of knikken en klappen
De raad staat voor een keuze. Gaat zij voortaan besturen op basis van feiten en pakken ze onbehoorlijk bestuur hard aan? Of gaat ze mee in de oude cultuur van klappen en knikken? De nieuwe raadsleden hebben niet veel tijd voor hun keuze. Als je eenmaal onderdeel van het systeem bent, kun je je er niet meer geloofwaardig tegen verzetten.

De burgemeester neemt aan het einde van dit jaar afscheid, hij staat dan buiten spel. De andere collegeleden – Van de Pol en Bijman – hebben het handelen in strijd met art. 169 van de Gemeentewet door wethouder Wijnker destijds ‘wettelijk’ genoemd. Dat maakt hen eigenlijk ongeschikt voor het openbaar bestuur. Kortom: Koggenland heeft een de burgemeester die verdwijnt en twee aangeschoten wethouders.

Hoe gaat de raad daarmee verder? De manier waarop het zonneparkenbeleid is aangepakt geeft hoop op een zelfbewuste en krachtige raad die het belang van de inwoners voorop stelt. Wij hopen dat dit zich voortzet.

Kier naar Distriport weer dichter
De kier van de deur naar Distriport is kleiner geworden door het niet-aannemen van het concept-zonneparkenbeleid. Dat beleid was echt niet met een amendementje recht te krijgen, zoals wethouder Van de Pol voorstelde. Het was diezelfde wethouder Van de Pol die geen antwoord wilde  - of kon - geven op de 54 door Berkhout is Boos! gestelde vragen over het concept-zonneparkenbeleid.

Wij zijn benieuwd hoe alles zich gaat ontwikkelen. We hopen dat op korte termijn de bestemming  ‘bedrijventerrein’ van de Distriportgronden af gaat en houden u graag op de hoogte.

namens Berkhout is Boos!

Annet Wood

PS: Burgemeester tikje vergeetachtig?
In haar brief van 1 juni 2017 heeft GS gemeld dat Koggenland gaat uitzoeken hoe zou kunnen worden omgegaan met het bestemmingsplan, mede met het oog op het definitief uit de markt halen van Distriport als regulier bedrijventerrein. GS stellen expliciet dat voorkomen moet worden dat het terrein op enig moment weer als bedrijventerrein zal worden ingevuld. De burgemeester leek zich dat niet te kunnen herinneren. Opvallend is dat juist Koggenland steeds nieuwe bezwaren op lijkt te werpen voor een bestemmingswijziging van Distriport.

De burgemeester meldde wel dat Distriport BV ontmanteld gaat worden. Na ons wob-verzoek om meer informatie daarover, blijkt daar niets van op papier.

Leest u hier zelf de correspondentie tussen GS en Koggenland: de brief van KGL aan GS met eisen rondom de procedure (18-1-2017), de reactie van GS aan KGL waarin GS gehakt maakt van die eisen (1-6-2017), het GS-besluit met een procedurevoorstel (1-6-2017), een brief van GS naar KGL met een idee voor een erfpachtconstructie (17-11-2017) en het bijbehorende GS-besluit (17-11-2017) en de reactie daarop met nieuwe eisen van KGL naar GS (31-1-2018).

Bijbehorende documenten:

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook