Nieuwsbrief : vrijdag, 01 februari 2019   

De gemeente Koggenland en de provincie houden zich niet aan door henzelf gemaakte afspraken. De provincie beweert dat het besluit om een zonneakker bij de Jaagweg aan te leggen al genomen is, maar haar eigen beleid schrijft voor dat er maatschappelijk draagvlak moet zijn en transparante besluitvorming. De gemeenteraad in Koggenland wil eerst deugdelijk zonneparkenbeleid en is bezig met onderzoek naar integraal duurzaamheidsbeleid. En intussen werkt het bestuur van Koggenland samen met de provincie aan de realisatie van een mega-zonneakker op Distriport. De inwoners zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 5 februari 2019. Dit roept heel veel vragen op.

Gemeente Koggenland houdt zich niet aan eigen raadsbesluiten
 • Waarom overlegt de gemeente met de provincie over de voorwaarden voor een zonnepark en keurde de wethouder de tekst hierover op de provinciale website goed, terwijl de gemeenteraad in juli 2018 het gemeentelijke concept-zonneparkenbeleid naar de prullenbak verwees?
 • Hoe komt het dat de gemeenteraad bezig is met het ontwikkelen van gedegen duurzaamheidsbeleid, terwijl volgens de provincie het besluit over de zonne-akker al is genomen?
 • Waarom beweert de wethouder dat ze wacht op een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging? De provincie heeft al meermalen om zo’n wijziging gevraagd aan Koggenland, maar de gemeente heeft daar steeds niets mee gedaan. Onlangs meldde de provincie meldde juist dat ze géén bestemmingswijziging gaat aanvragen. Bovendien is een bestemmingswijziging niet per se niet nodig om een zonneakker aan te leggen.
 • Is de wethouder echt van plan eerst de bestemming te wijzigen en daarna de zonneakkerdiscussie te voeren? Of heeft zij de raad met een kluit in het riet gestuurd omdat zij over andere ontwikkelingen niets hoeft te melden en een bestemmingswijziging er toch niet komt omdat Koggenland dat niet wil?
 • Wat gaat de gemeenteraad doen nadat zij bekomen is van de eerste verbazing? Kan de raad vertrouwen hebben in een wethouder die raadsbesluiten zo negeert?
Provincie houdt zich niet aan eigen zonne-energiebeleid
 • Waarom duwt de provincie een zonneakker door terwijl er geen aangetoond maatschappelijk draagvlak is in Koggenland en dat wel een voorwaarde is volgens het provinciale beleid (p.11)? De gemeenteraad heeft het zonneparkenbeleid vernietigd, is bezig nieuw duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen en Berkhout is Boos! stelt: eerst de bestemming ‘bedrijventerrein’ eraf, daarna pas de zonnepark-discussie starten.
 • Hoe kan het dat de provincie in de uitnodiging beweert: ‘het besluit om een zonneweide te laten realiseren staat vast’, terwijl er alleen een voorgenomen besluit van GS is?
 • Waarom vindt geen betrouwbare besluitvorming over de zonneweide plaats, terwijl dat als voorwaarde in het provinciale beleid staat (p.11)?
 • Waarom praat de provincie met Berkhout is Boos! over voorwaarden zoals een bestemmingswijziging, maar neemt zij toch al een besluit en zegt ze later nog wel eens willen te praten over die voorwaarden?
 • Wanneer start de provincie met het door CdK Remkes na ‘Schoon Schip’ toegezegde onderzoek naar de Distriport-besluitvorming uit het verleden? Dit onderzoek zou plaatsvinden als een Schoon-Schip-onderwerp opnieuw op tafel komt. De Distriportkwestie komt nu opnieuw op tafel. Het onderzoek zou dus direct kunnen starten, maar de nieuwe CdK moet zich uiteraard nog inwerken. Is het toeval dat deze discussie vlak na het vertrek van Remkes plaatsvindt?
Landelijke en provinciale politiek wil eerst zon op daken
 • Waarom maken de provincie en de gemeente plannen voor een zonnepark van 66 ha op hoogwaardige landbouwgrond terwijl alle partijen in de Tweede Kamer (op de PVV na) de minister opdracht hebben gegeven een ‘zonneladder’ op te stellen? De Tweede Kamer vindt dat eerst onbenutte daken en terreinen voor zonne-energie moeten worden benut en landbouw en natuur zo veel mogelijk moet worden ontzien (motie Dik-Faber, september 2018).
 • Waarom maakt de provincie deze zonneakkerplannen terwijl in de verkiezingsprogramma’s 2019 van de provinciale VVD, CDA en PvdA staat: eerst zon op daken, daarna pas op landbouwgrond? En is het toeval dat dit alles enige tijd voor de provinciale verkiezingen plaatsvindt?
Inwoners op verkeerde been gezet
 • Hoe denkt de provincie eerlijke informatie te krijgen over draagvlak bij inwoners als de uitnodiging vermeldt dat het besluit al vastligt? De voorstanders van een zonneakker komen hun feest vieren, de tegenstanders denken ‘laat maar, het is al in kannen en kruiken’.
 • Is het toch de bedoeling van de gemeente en/of de provincie om via de aanleg van een zonne-akker de achterdeur naar een vervuilend bedrijventerrein open te houden?

Kortom, wij krijgen weer Distriport-visioenen: de besluiten zijn al genomen, de bestuurders wijzen naar elkaar, de raad krijgt geen informatie en de inwoners worden op het verkeerde been gezet. Twee bestuurders die persoonlijk nauw bij Distriport betrokken waren, negeren beiden het beleid van hun eigen organisatie en duwen besluiten door. Waar kennen we dat van?

Ook nu zijn de gemeenteraad en Provinciale Staten uiteindelijk verantwoordelijk. Wanneer grijpen zij in? Of heeft echt helemaal niemand iets geleerd van de Distriport-corruptie?

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook