BisB maandag, 25 oktober 2010   

Zitting bestemmingplan Landelijk Gebied

Op woensdag 3 november vindt bij de Raad van State de zitting plaats over het bestemmingplan Landelijk Gebied 2008. Dan wordt  gesproken over het gebied tussen Parc Westerkogge, de Vredemakersweg, de Braken en het lint van Berkhout.

Volgens het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2008 hebben vrijwel alle agrarische gronden in Koggenland de bestemming 'Agrarisch met waarde'. Behalve de gronden ten zuiden van het Westeinde, die zijn alleen 'Agrarisch'. Dat is vreemd omdat in andere plannen, zoals het provinciale streekplan, nergens onderscheid gemaakt wordt tussen de Koggenlandse gronden.

De gemeente schrijft aan de Raad van State dat dit gebied minder waardevol is, onder andere doordat er een managecomplex is gevestigd (?), een agrarisch loonbedrijf (?) en een baggerdepot (?). Ook vindt de gemeente het gebied minder waardevol doordat er  windmolens staan en aansluitend aan dit gebied Distriport ontwikkeld wordt. Waarom komt de gemeente met deze onjuiste en vreemde argumenten?

Wij vrezen dat de gemeente met deze lagere waardeaanduiding de weg wil vrijhouden voor uitbreiding van bedrijventerrein Distriport. Wethouder Moeijes heeft dat in 2004 al aangekondigd. Onze vermoedens werden verder bevestigd toen in april van dit jaar bekend werd dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers verdacht wordt van het aannemen van steekpenningen door onder andere projectontwikkelaar Van Erk. Wij konden aantonen dat Van Erk daadwerkelijk gronden bezit in juist dit gebied. Op 23 april 2010 is in het tv-programma NOVA hieraan aandacht geschonken. Vervolgens heeft de provincie op 26 april 2010 bij monde van gedeputeerde Driessen gezegd dat er tot 2040 geen bedrijventerrein in dit gebied mag komen. Kortom: wij vinden dat het gemeentelijke bestemmingsplan niet klopt met de werkelijkheid en we gaan proberen de Raad van State daarvan te overtuigen.

Als u dat wilt, kunt u deze openbare zitting bijwonen:
Raad van State, tijdelijk adres: Lange Voorhout 3 te Den Haag
3 november 2010, aanvang 10.00 uur

P.S. Ook deze procedure kost geld. Als u ons wilt steunen, kunt u een donatie overmaken op bankrekening 751723606 t.n.v. Annet Wood.
Heeft u ons al financieel ondersteund? Dan onze hartelijke dank daarvoor.

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook