Persbericht : SP Noord-Holland maandag, 31 maart 2014   

Het plan voor Distriport in Berkhout is echt een rommeldossier geworden. Er speelde corruptie, terwijl de twijfels over het nut van het bedrijventerrein alleen maar groter worden. Hou het gebied dus nog maar heel lang groen." Dat zegt statenlid Marnix Bruggeman in reactie op de antwoorden van gedeputeerde staten op schriftelijke vragen van de SP.

De noodzaak van het bedrijventerrein wordt al jaren betwist door de actiegroep Berkhout is Boos! Gedeputeerde staten erkennen nu in hun antwoord op de SP-vragen dat ook zij niet weten wat de marktvraag is naar bedrijfsterrein op Distriport. Bruggeman: "De juichende toon uit de tijd van Hooijmaijers is volstrekt verdwenen. Dat is winst. Maar dat de provincie nog geen afstand neemt van de projectontwikkelaars is een minpunt.

In het strafvonnis over ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers worden de beide project-ontwikkelaars van Distriport in verband gebracht met omkoping en corruptie. In het provinciale rapport van de Commissie Schoon Schip over Hooijmaijers uit 2012 stond nog dat er geen serieuze aanwijzingen waren voor corruptie bij Distriport. Uit het strafvonnis bleek echter zonneklaar dat er wel met geld geschoven was. De SP vroeg daarom of de conclusie van Schoon Schip nu niet bijgesteld moet worden. Gedeputeerde Staten blijken daaraan geen behoefte te hebben. Zij willen afwachten of het Openbaar Ministerie ook tegen de projectontwikkelaars strafvervolging gaat instellen. Dit wordt overigens binnenkort bekend. De provincie blijkt ondertussen wel nieuw onderzoek te doen naar nut en noodzaak van Distriport. Het onderzoek is bedoeld om vraag en aanbod naar industrieterrein "beter in evenwicht te brengen". De grond waarop Distriport zou moeten komen is na allerlei juridische procedures nu eigendom van de provincie. Gedeputeerde Staten erkennen tegenover de SP dat al dit getouwtrek niet de schoonheidsprijs verdient. Aan de andere kant blijkt het de provincie geen windeieren te leggen. De provincie verpacht de grond nu als weiland. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat dit meer geld oplevert dan het de provincie aan grondrente kost. Bruggeman: "Er is voor de provincie dus ook geen financiële noodzaak meer om het bedrijventerrein aan te laten leggen."

Bron : SP Noord-Holland 31-03-2014

Bijlage : Vragen van de heren Bruggeman en Wellink aan de leden van Provinciale Staten Noord-Holland

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook