Heraut : woensdag, 25 december 2013   

Oud-gedeputeerde Hooijmaijers is veroordeeld tot drie jaar cel vanwege ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Hooijmaijers was een schakel in het project Distriport. Welke gevolgen heeft deze rechtbankuitspraak voor de gemeente Koggenland? 

€ 59.500 provisie voor financiering Distriport
Op 3 december 2013 heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in de strafzaak tegen oud-gedeputeerde Hooijmaijers. Volgens de rechtbank zijn diverse gevallen van valsheid in geschrifte en witwassen en vier gevallen van ambtelijke corruptie wettig en overtuigend bewezen. Ook bij het project Distriport is sprake van ambtelijke corruptie. De Peyler Ontwikkeling (Ooms Avenhorn), één van de ontwikkelaars van Distriport, heeft op 15 juli 2007 via twee tussenpersonen € 59.500 betaald aan Hooijmaijers, met als toelichting ‘provisie voor het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 in Koggenland’. Volgens de rechtbank is het vertrouwen van de burgers in een integere overheid door het handelen van Hooijmaijers geschaad. 

Nauwe banden
Wat betekent deze uitspraak voor de gemeente? Koggenland werkte nauw samen met de provincie en de ontwikkelaars Zeeman en De Peyler bij de voorbereidingen voor het bestemmingsplan Distriport. De wethouder heeft al in 2007 medewerking toegezegd aan de realisering van het plan en aan mogelijke onteigening van de gronden. Hij informeerde de raad daar niet over. In 2007 hielden B&W de onderbouwing van het Stec-rapport geheim, hoewel daaruit bleek dat nut en noodzaak van Distriport veel geringer waren dan eerder werd gepresenteerd. Toen de gemeenteraad in 2010 definitief over het bestemmingsplan moest beslissen, waarschuwde de wethouder voor mogelijke claims van de ontwikkelaars. Er is jarenlang vrijwel wekelijks door provincie, gemeente en ontwikkelaars vergaderd ten kantore van De Peyler. De advocaat van de gemeente was dezelfde als die van de ontwikkelaars, wat leidt tot afhankelijkheid. De ontwikkelaars meldden namens de gemeenteraad in 2011 - middenin in de economische crisis - voor de rechtbank dat er al voor 35 ha concrete belangstelling was voor Distriport. Kortom: de banden tussen gemeente en ontwikkelaars waren nauw.

Glashelder antwoord
Deze nauwe banden hoeven niet noodzakelijkerwijs een probleem te zijn. Maar gezien de aangetoonde corruptie in het project Distriport, zou het college van B&W op een aantal vragen een glashelder antwoord moeten geven. Bijvoorbeeld:

  • Weet het college absoluut zeker dat er geen enkele (schijn van) belangenverstrengeling is geweest tussen gemeentelijke bestuurders of ambtenaren en projectontwikkelaars in het project Distriport?
  • Weet het college absoluut zeker dat er geen enkele (schijn van) belangenverstrengeling is geweest tussen gemeentelijke bestuurders of ambtenaren en projectontwikkelaars bij andere gemeentelijke projecten met dezelfde ontwikkelaars?
  • Wat vindt het college van de brief van Zeeman Vastgoed d.d. 18 oktober 2012 waarin zij elke betrokkenheid van de vennoten van Distriport bij dat wat Hooijmaijers wordt verweten uitdrukkelijk ontkennen, nu uit de gerechtelijke uitspraak blijkt dat Hooijmaijers is veroordeeld voor ambtelijke corruptie gepleegd door een van deze vennoten?
  • Wat betekent de gerechtelijke uitspraak voor de bestaande afspraken tussen de gemeente Koggenland en de ontwikkelaar(s) die als omkoper genoemd wordt of worden in het strafdossier?
  • Wat betekent de gerechtelijke uitspraak voor toekomstige afspraken tussen de gemeente Koggenland en deze ontwikkelaar(s)?


Uitzoeken tot op de bodem
De rechtbankuitspraak in de zaak Hooijmaijers legt de zaak Distriport onder een vergrootglas. De provincie heeft in een recente vergadering op 16 december duidelijk aangegeven dat zij geen zaken meer doet met omkopende bedrijven die in het Hooijmaijersproces zijn genoemd. Hoe zit dat in Koggenland? De gemeente zou Distriport tot op de bodem moeten uitzoeken. Wij hebben de burgemeester uitgenodigd voor een gesprek en hopen dat hij dat met ons eens zal zijn. Alleen volledige openheid kan het vertrouwen van de burger in een integere overheid, zoals de rechtbank het noemde, herstellen. Wegkijken of ontkennen maakt de zaak alleen maar erger.

Berkhout is Boos! wenst u prettige kerstdagen en zal ook in 2014 het dossier Distriport blijven volgen.

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook