NHD donderdag, 22 september 2011   

De provincie Noord-Holland staakt voorlopig de ontwikkeling van het omstreden bedrijventerrein Distriport bij Berkhout.
Gedeputeerde Staten heeft hiertoe besloten in afwachting van de uitkomst van een aantal juridische procedures.
Volgende maand dient een zogeheten bodemprocedure bij de rechtbank die de betrokken projectontwikkelaars hebben aangespannen tegen de provincie. Noord-Holland zette deze partijen eerder dit jaar buitenspel omdat zij zich niet zouden houden aan de verplichting om de gronden terug te kopen.

Gedeputeerde Staten heeft hiertoe besloten in afwachting van de uitkomst van een aantal juridische procedures.

Volgende maand dient een zogeheten bodemprocedure bij de rechtbank die de betrokken projectontwikkelaars hebben aangespannen tegen de provincie. Noord-Holland zette deze partijen eerder dit jaar buitenspel omdat zij zich niet zouden houden aan de verplichting om de gronden terug te kopen.

Vordering
De provincie heeft een vordering lopen op de projectontwikkelaars wegens niet betaalde rente van bijna 3 miljoen euro. Van hun kant eisen de projectontwikkelaars via de rechter dat de provincie snel overgaat tot levering van de gronden.
De provincie wil daarnaast afwachten hoe de Raad van State oordeelt over het bezwaar van bewoners, verenigd in de actiegroep 'Berkhout is Boos', tegen ontwikkeling van het bedrijventerrein.
Distriport is bij de provincie een beladen onderwerp door het handelen van de twee jaar geleden opgestapte gedeputeerde Ton Hooijmayers, naar wiens (geheime) afspraken met de projectpartijen rond Distriport onderzoek loopt.
De provincie heeft tot nu toe ruim 25 miljoen kosten gemaakt met de aankoope van de gronden voor Distriport. De waarde daarvan is getaxeerde op 35 miljoen euro. De provincie nam die gronden eerder over van de projectontwikkelaars met het plan die - via een fiscaal gunstige constructie - later weer terug te verkopen aan diezelfde ontwikkelaars. De provincie besloot de gronden in eigendom te houden nadat de ontwikkelaars herhaaldelijk afspraken tot overname niet nakwamen.

Opties
De provincie laat voorlopig in het midden hoe Distriport in de toekomst gestalte moet krijgen. In een notitie aan provinciale staten houdt GS de mogelijkheid open dat zij zelf de ontwikkeling ter hand neemt. Een andere optie is realisatie samen met andere projectontwikkelaars. En als derde mogelijkheid ziet de provincie de verkoop van de gronden aan een nieuw te selcteren projectontwikkelaar.
 
Bron NHD 22-09-2011

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook