BisB Nieuwsbrief woensdag, 04 juli 2012   

De provincie Noord-Holland moet het dekkingsvoorstel voor de Westfrisiaweg (N23) openbaar maken. Berkhout is Boos! heeft dit voorstel opgevraagd omdat de financieringen van Distriport en de N23 van elkaar afhankelijk zijn. Volgens de rechtbank Haarlem kan de provincie niet motiveren waarom het dekkingsvoorstel N23 geheim zou moeten blijven (## uitspraak Rechtbank Haarlem AWB 12-445 d.d. 28 juni 2012). De rechtbank heeft zelf voorzien in de zaak en GS opdracht gegeven het voorstel binnen zes weken openbaar te maken.

distriportOnderhandelingspositie geschaad?
De provincie stelde dat het dekkingsplan niet naar buiten mocht omdat er nog onderhandelingen met het Rijk gevoerd werden over extra financiële bijdragen aan Noord-Hollandse infrastructurele projecten. Dat is vreemd. Waarom mag het Rijk het dekkingsvoorstel N23 niet zien? Het kàn toch niet zo zijn dat de provincie het Rijk selectief of gedeeltelijk informeert over de financiële dekking als zij het Rijk vraagt tientallen of wellicht zelfs honderd miljoen aan de N23 bij te dragen? De rechtbank veegt dit argument dan ook van tafel.

Geld dubbel uitgegeven?
Verder gaven GS in het verweerschrift naar de rechtbank aan dat 'een keuze voor uitvoering van de N23 een wijziging in prioritering in tijd en financiën van andere projecten betekent' (## verweerschrift d.d. 16 maart 2012). Dus: als plan X doorgaat, kan plan Y kennelijk niet. Zijn er dan toch provinciale gelden 'dubbel' bestemd? Ook de rechtbank bevestigt dat 'de dekkingsmogelijkheden voor andere projecten worden gebruikt'.

Andere projecten op de tocht?
Maar welke projecten staan op de tocht als de N23 wèl doorgaat? Verschillende bronnen spraken over de westelijke ringweg N9 bij Alkmaar en de verbinding A8-A9 bij Heemskerk. Ook de verbeteringen aan de provinciale wegen N241 (Schagen – Verlaat) en N243 (Alkmaar – Noordbeemster) zouden op de tocht staan. (## NHD 29 maart 2012). Zou de aanleg van de N23 ten koste gaan van die projecten? Was dat de reden waarom het Rijk het dekkingsvoorstel N23 niet mocht kennen? Omdat het Rijk er dan achter zou komen dat geld dat voor rijkswegen bestemd is, aan andere wegen – zoals de N23 - wordt besteed? En zouden de gemeenten Alkmaar, Heemskerk, Schagen, Schermer en Beemster het voorstel wel kennen?

Korte metten
De rechtbank Haarlem heeft er korte metten mee gemaakt: GS moeten het dekkingsvoorstel binnen zes weken openbaar maken. Maar het zou verstandiger zijn om dat per direct te doen. Dan weten zowel het Rijk als de Noord-Hollandse burgers eindelijk hoe hun geld besteed wordt.

- Uitspraak rechtbank Haarlem AWB 12-445 d.d. 28 juni 2012
- Verweerschrift GS d.d. 16 maart 2012
- Artikel NHD 29 maart 2012

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook