woensdag, 24 maart 2010

Het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor Distriport zijn door de gemeente per 25 maart 2010 ter inzage gelegd. Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de conceptplannen:
- geen mogelijkheid voor 10.000 m2 solitaire kantoren
- een aanpassing van de toegestane milieucategoriëen en een mogelijkheid tot ontheffing voor vergelijkbare milieucategoriëen.
Gedurende zes weken kan iedereen die een zienswijze heeft ingediend, beroep instellen bij de Raad van State.

Het complete bestemmingsplan (37.19MB) kunt u hier downloaden

 

 
dinsdag, 19 januari 2010

Overzicht van de speeches

A. Wood
W.G. van der Oord

H. van Rossum

J. Mollet

G. Zonneveld

T. Weernink

E. Seuren

agendapunt 6 - delegatie exploitatieplannen
W.G. van der Oord

 
vrijdag, 01 januari 2010

Ontwerp-beeldkwaliteitplan Distriport

Ontwerp-beeldkwaliteitplan

Exploitatieplan (3)

 
zondag, 15 februari 2009
Maandag 16 februari behandelt de commissievergadering Grondgebied het milieueffectrapport (m.e.r) voor bedrijventerrein Jaagweg. De gemeenteraad moet beoordelen of de m.e.r. die nu voorligt, voldoet aan de richtlijnen die de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld.
Lees meer...
 
dinsdag, 03 februari 2009

GS-besluit d.d. 3 februari 2009

 

 


Pagina 1 van 6
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook