BisB zondag, 15 februari 2009   
Maandag 16 februari behandelt de commissievergadering Grondgebied het milieueffectrapport (m.e.r) voor bedrijventerrein Jaagweg. De gemeenteraad moet beoordelen of de m.e.r. die nu voorligt, voldoet aan de richtlijnen die de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld.

Milieueffectrapport (p 1-100)
Milieueffectrapport (p 101-185)
Richtlijnenadvies

Memo van gedeputeerde Hooijmaijers aan Provinciale Staten

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook