Taskforce woensdag, 10 september 2008   

De instelling van de Taskforce is een initiatief in het kader van de ‘Agenda 2008–
2009 herijking aanpak bedrijventerreinen’

U kunt het rapport downloaden via onderstaande link

Advies van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen

Persbericht NHD van 10 september 2008

 

 

 

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook