woensdag, 18 februari 2009

Regionale bedrijventerreinenvisie
De provincie stimuleert samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bedrijventerreinen. Hierbij gaat het erom dat de regio Noord-Holland Noord zélf bepaalt waar lokale bedrijventerreinen moeten komen. Een bedrijventerreinenvisie wordt opgesteld door de betrokken gemeenten. De omschrijving van de voorwaarden waaraan een regionale bedrijventerreinenvisie moet voldoen, vindt u in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Op 17 november 2008 hebben Provinciale Staten de regionale bedrijventerreinenvisies vastgesteld. De planningsopgave die is opgenomen in de ingediende bedrijventerreinenvisies moet gezien worden als een vertrekpunt. Op basis van jaarlijkse monitoring van vraag en aanbod van bedrijventerreinen en het herijken van de behoefteraming aan bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord, zullen nadere afspraken worden gemaakt met de regio over de mogelijke bijstelling hiervan.

 

Lees meer...
 
woensdag, 11 februari 2009
Noord-Hollandse gemeenten hebben de jaarlijkse Monitor Bedrijventerreinen weer ingevuld. Deze monitor geeft de belangrijkste ontwikkelingen op de bedrijventerreinen in Noord-Holland weer.
Lees meer...
 
donderdag, 05 februari 2009

Minder vraag naar bedrijventerreinen

Er dreigt een overcapaciteit aan plannen voor bedrijventerreinen in delen van Noord-Holland Noord. De oorzaak hiervan is dat nieuwe ramingen een lagere ruimtebehoefte laten zien dan tien jaar geleden. Dit is de belangrijkste conclusie uit de kwaliteitsmatch van vraag en aanbod bedrijventerreinen Noord-Holland Noord.

Lees meer...
 
maandag, 09 juli 2007

Vragen van mevrouw J. Geldhof (D66)

Inleiding
In oktober 2004 is het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord met grote zorgvuldigheid en politieke discussie door Provinciale Staten vastgesteld. Met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg heeft Provinciale Staten mede op initiatief van D66 een amendement vastgesteld waarin de volgende randvoorwaarden aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein worden gesteld:

Lees meer...
 
donderdag, 05 juli 2007

Vragen van  de heer E.P. Wagemaker (PvdA)

Inleiding
De Statenfractie van de PvdA Noord-Holland is  de afgelopen weken (net als andere fracties) benaderd door de werkgroep Berkhout is Boos, die ageert tegen de ontwikkeling van het industrieterrein Jaagweg in de gemeente Koggenland. Daarnaast is ons duidelijk geworden dat de gemeenteraad van Koggenland tijdens haar vergadering op 11 juni 2007 in meerderheid heeft besloten de voor de industrieontwikkeling noodzakelijke gronden niet als gemeente aan te kopen. Tijdens die vergadering is bij monde van wethouder Wijnker duidelijk gemaakt dat de gronden voor of op 14 juli door de provincie aangekocht zouden worden.

Lees meer...
 


Pagina 1 van 3
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook