Provincie NH vrijdag, 12 mei 2006   

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wester-Koggenland hebben op 11 mei bekend gemaakt de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Jaagweg mogelijk te willen maken middels een wijziging van het bestemmingsplan. Gedeputeerde Moens: Ontwikkeling van de Jaagweg zorgt voor ruimte voor nieuwe bedrijven en werkgelegenheid in de regio. Goed nieuws dus. Nu is het zaak om snel door te pakken.

 

Lange tijd was de komst van het milieuvriendelijke en duurzame bedrijventerrein aan de Jaagweg onzeker. Er bestond met name twijfel over de financiële haalbaarheid er van. Begin 2006 heeft de provincie echter aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is om de Jaagweg te ontwikkelen met een sluitende exploitatie. Daarmee is de drempel voor de gemeente Wester-Koggenland weggenomen. De provincie zal het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (in oprichting) opdracht geven om gezamenlijk met alle betrokken partners voorbereidingen te treffen voor een spoedige realisatie van de Jaagweg.

Doel van de provincie is om de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord te laten toenemen met 65.000 in 2030. Voorwaarde voor werkgelegenheid is de beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. Tot 2014 is de geschatte vraag naar bedrijfslocaties in West-Friesland 80 hectare. Met het herstel van de economie neemt de druk op uitgeefbare hectaren geschikte bedrijfslocaties sneller toe. De ontwikkeling van de Jaagweg is daarom van groot belang voor de regionale economie, maar komt slechts ten dele tegemoet aan de vraag. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de gemeente Wervershoof snel besluit tot uitbreiding van het WFO/ABC-terrein. Moens: "De economie trekt aan, bedrijven zijn bereid te investeren. Ik zou zeggen: geef ze de ruimte die nodig is en laten we niet achter de feiten aanhobbelen. Wester-Koggenland pakt wat dat betreft de koe bij de horens. Me dunkt dat de gemeente Wervershoof dit goede voorbeeld nu niet naast zich neer kan en mag leggen".

Moens is tevens van mening dat het besluit van de gemeente Wester-Koggenland een grenscorrectie met de gemeente Hoorn definitief onnodig maakt. De oplossing voor de behoefte aan ruimte voor bedrijven in de regio West-Friesland ligt in het ruimtelijk mogelijk maken van ontwikkelingen. "Wester-Koggenland lost dit probleem nu op door het sein op groen te zetten voor de Jaagweg".

(bron : Provincie NH

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook