provincie Noord-Holland woensdag, 11 februari 2009   
Noord-Hollandse gemeenten hebben de jaarlijkse Monitor Bedrijventerreinen weer ingevuld. Deze monitor geeft de belangrijkste ontwikkelingen op de bedrijventerreinen in Noord-Holland weer.

Het doel van deze monitor is om provincie, gemeenten en het Rijk (door middel van de landelijke IBIS-inventarisatie) een actueel beeld te geven van de bedrijventerreinen in de provincie. Hiermee kunnen diverse overheidsorganisatie hun beleid maken.

Het resultaat is een goed overzicht van de provinciale ontwikkelingen op bedrijventerreinen:
- in 2007 is er 162 hectare (ha) bedrijfsgrond uitgegeven, dit is meer dan het jaarlijkse gemiddelde van 106 ha per jaar. In de Stadsregio Amsterdam is in 2007 het grootste oppervlak uitgegeven:118 ha.;
- er is ongeveer 910 hectare grond direct uitgeefbaar. Het grootste gedeelte hiervan bevindt zich in en rond Amsterdam;
- de leegstand is gering; het merendeel van de terreinen heeft een leegstand van minder dan 5%;
- ongeveer 30% van de bedrijventerreinen is verouderd. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde.

Het eindrapport op provinciaal niveau en de database van de Monitor Bedrijventerreinen zijn beschikbaar via de website van de provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl.

 
Zie ook
Eindrapport Monitor Bedrijventerreinen Noord-Holland (download)

 

Bron : provincie Noord-Holland 11-02-2009

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook