woensdag, 22 juni 2005

Toespraak Ton Hooijmaijers, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Vernieuwing en Schipholzaken van de provincie Noord-Holland, tijdens de Westfriese vastgoedbijeenkomst op 22 juni 2005, te Hoorn. 

Lees meer...
 
donderdag, 19 mei 2005

Gedeputeerde Staten hebben de statenvoordracht voor het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord vastgesteld. Daarin staan enkele wijzigingen ten opzichte van de reeds eerder vastgestelde Nota van beantwoording van GS. Aanleidingen voor deze wijzigingen zijn ingediende bedenkingen tegen het Ontwikkelingsbeeld.

 

Lees meer...
 
dinsdag, 22 februari 2005

U kunt het bestand downloaden via onderstaande link

Vragen van de heer J.P.H. Bruins Slot (CDA) en de heer D.J. Butter (VVD)  

 
dinsdag, 25 januari 2005
Stuurgroep Westfrisiaweg: 'De schop moet snel in de Westfrisiaweg!'

De stuurgroep Westfrisiaweg is dinsdagmiddag 25 januari 2005 officieel geïnstalleerd. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Heerhugowaard, Wester-Koggenland, Hoorn en Drechterland en het Georganiseerd Bedrijfsleven. De stuurgroep geeft sturing aan het proces dat in juli 2005 moet leiden tot een besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) over de toekomst van de Westfrisiaweg. 'Er is genoeg gepraat, de schop moet nu de grond in' ; vindt de stuurgroep.
Lees meer...
 
maandag, 25 oktober 2004
Betreft: Bedrijventerrein Jaagweg

Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeen in vergadering op 11 en 25 oktober 2004, gelezen voordracht 69 aangaande het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en gehoord de discussie hieromtrent,
Lees meer...
 


Pagina 3 van 3
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook