Provincie NH donderdag, 19 mei 2005   

Gedeputeerde Staten hebben de statenvoordracht voor het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord vastgesteld. Daarin staan enkele wijzigingen ten opzichte van de reeds eerder vastgestelde Nota van beantwoording van GS. Aanleidingen voor deze wijzigingen zijn ingediende bedenkingen tegen het Ontwikkelingsbeeld.

 

Gedeputeerde Staten hebben de statenvoordracht voor het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord vastgesteld.

Daarin staan enkele wijzigingen ten opzichte van de reeds eerder vastgestelde Nota van beantwoording van GS. Aanleidingen voor deze wijzigingen zijn ingediende bedenkingen tegen het Ontwikkelingsbeeld.

Landbouw Effect Rapportage (LER)
Voor ingrepen in het agrarisch gebied, waarvoor geen LER vereist is, moet in het bestemmingsplan specifiek worden ingegaan op de effecten voor de landbouw.

Beleid voor Zoekgebieden
Stedelijke functies zoals infrastructuur of windturbineparken hoeven niet aan bestaand stedelijk gebied hoeven worden aangelegd.

Bouwlocatie Berkhout, Wester-Koggenland
De bouwlocatie Berkhout wordt op grond van het bestaande beleid opgenomen in het Ontwikkelingsbeeld NHN binnen het bestaand stedelijk gebied.

Regionale bedrijventerreinen West-Friesland
De fasering voor de locaties Westfrisia-Noord en Jaagweg (voorheen onder de naam Vredemaker Oost-Oost) in de regionale bedrijventerreinenvisie worden uitgewerkt en vastgelegd op juridische kaarten.

Verdere procedure
De Statencommissie ROV adviseert aan PS over Nota van Beantwoording en de voordracht Ontwikkelingsbeeld NHN op 2 september a.s.
Provinciale Staten zullen op maandag 11 oktober 2004 de Statenvoordracht van GS en het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland behandelen en vaststellen.

(bron : Provincie Noord-Holland - Gebruik deze link om het gehele artikel te lezen)  

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook