Nieuwsbrief : zondag, 22 februari 2015   


Geachte leden van Provinciale Staten,

Op  4 februari 2015 stuurde het college van B&W van Koggenland een brief aan u als leden van Provinciale Staten waarin ze oproept Distriport voortvarend aan te pakken. Als  reden noemt het college: ‘Inmiddels hebben regionale en internationale bedrijven belangstelling getoond voor deze A1-locatie’.

Rapport: ontwikkel Distriport niet

Deze oproep staat in vreemd contrast met het rapport ‘Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties’. Dit rapport is gemaakt op verzoek van de zeven West-Friese gemeenten, waaronder Koggenland. Het werd in juli 2014 afgerond maar pas op 18 februari 2015 bekendgemaakt. Het rapport vermeldt over Distriport: ‘De markt heeft niet of nauwelijks behoefte aan grootschalige logistiek bedrijventerrein op deze plek.’ (p. 35).  Het advies in het rapport is helder: ontwikkel Distriport niet vanwege het ontbreken van substantieel marktpotentieel (p. 7).

Wat wil het college van Koggenland nu eigenlijk? Waarom roept zij u in februari 2015 op Distriport voortvarend aan te pakken, terwijl zij al sinds juli 2014 weet dat er ‘geen substantieel marktpotentieel’ is?

Traditie van leugens rondom Distriport

Koggenland heeft een traditie van jokkebrokkerij rondom Distriport. In december 2011 verklaarde de raad van Koggenland bij de Raad van State dat er voor 35 ha ‘concrete belangstelling’ was. Dat was voor de Raad van State een van de redenen om het bestemmingsplan gedeeltelijk goed te keuren. De gemeenteraad heeft die concrete behoefte van 35 ha echter nooit hard gemaakt, ondanks diverse verzoeken daartoe.

Verder kent Distriport een historie van diverse achtergehouden documenten, onderzoeksrapporten met ontbrekende cijfers (Jan Baas-rapport), leugens bij de bestuursrechter over het bestaan van documenten (ambtenaren Mels en Neefjes) en een motie waarin de gemeenteraad de feiten in het advies van de rekenkamercommissie volledig omkeert, waardoor het niet-informeren van de raad (en daarmee overtreden van de Gemeentewet) achteraf werd goedgekeurd.

De brief aan u is ondertekend door burgemeester R. Posthumus en - bij afwezigheid van de gemeentesecretaris - door directeur H. Mels. Je zou verwachten dat burgemeester Posthumus als nieuwkomer Koggenland een integere wending zou geven. Helaas wordt onder zijn leiding de invoering van het Bibob-beleid voor de bouw anderhalf jaar lang uitgesteld. Hij beschuldigt buurgemeenten ervan dat zij, net als Koggenland, te hoge bouwleges heffen. Van directeur Mels is bekend dat hij de Alkmaarse bestuursrechter voorloog over het bestaan van een collegebesluit en een verklaring van Koggenland richting de projectontwikkelaars.

Maak het hard

Onze vraag aan u is: haal de feiten boven tafel. Laat Koggenland haar oproep om Distriport te ontwikkelen hard maken in het openbaar. Van wie is er belangstelling, hoeveel en wanneer is die geuit? Namen en rugnummers. Laat Koggenland niet opnieuw wegkomen met bluf en leugens.

Wij hopen dat u wilt bijdragen aan helderheid rondom Distriport en integer bestuur in Koggenland.

Met vriendelijke groet,
namens Berkhout is Boos!

Annet Wood
Bijlage: Open Brief aan Statenleden inclusief bijlagen (package pdf)

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook