Nieuwsbrief donderdag, 20 november 2014   

Raadsvergadering 10 november 2014: vaststelling begroting 2015. Waarin wethouder Van der Pol bevestigt dat de provincie in 2011 de last van 6,5 miljoen rondom Distriport van de schouders van Koggenland heeft gehaald en waarin  raadslid Van der Roest een kijkje in de keuken geeft.

Risico’s Distriport
GBK en PvdA stelden  vragen over de begroting 2015, onder andere over het mogelijke risico dat Koggenland 6,5 miljoen moet betalen als bijdrage voor Distriport aan de Westfrisiaweg. Dat was vreemd, omdat de rekenkamercommissie vorig jaar al gemeld had dat de provincie dit risico inmiddels had overgenomen. Overeind blijft dat de jaarrekening in 2010 niet klopte omdat Koggenland toen wèl de verplichting van 6,5 miljoen droeg, maar dat niet verantwoordde in de jaarrekening. De raad keurde dat destijds goed. De raadsleden vergaten nu echter te vragen naar de huidige financiële risico’s van Distriport. Bijvoorbeeld voor de herziening van de exploitatieovereenkomst, voor een nieuw plan voor fase IV of als Distriport geheel niet doorgaat. Die hangen nog steeds boven de begroting van 2015. Maar dat zijn college en raadsleden kennelijk al weer vergeten (zie pagina 22 presentatie rekenkamercommissie). Dat is verontrustend.

Stille reserves
Nog verontrustender is het kijkje in de keuken dat raadslid Van der Roest gaf. Tijdens de begrotingsbehandeling werd gevraagd naar de stille reserves. De wethouder legde uit dat de stille reserves het verschil zijn tussen WOZ-waarde en verkoopwaarde bij het moment van verkoop. Raadslid Van der Roest waarschuwde dat was afgesproken ‘dat we die stille reserve niet zo erg over tafel zouden noemen, want wie weet worden we erop afgerekend’. Hij vervolgde: ‘Wij zouden er voorzichtig mee omgaan, met dat getal.’

WOZ-waarde te hoog of te laag?
Dat geeft te denken. Uit de opmerking van Van der Roest blijkt dat er iets aan de hand is met de stille reserves. En dus met de jaarrekening. Als de boeken volledig kloppen, heeft de gemeente geen stille reserve. Dan is namelijk de taxatie van de WOZ-waarde gelijk aan de verkoopwaarde. De gemeente stelt zelf de WOZ-waardes vast, ook die van haar eigen panden. Als er wel een getal over de stille reserves circuleerde op het gemeentehuis, klopt er iets niet.  Ofwel de WOZ-waardes zijn lager dan de verkoopwaarde: dan is de gemeente feitelijk rijker dan de boeken laat zien. Ofwel de WOZ-waardes zijn hoger dan de verkoopwaarde: dan heeft de gemeente minder vermogen dan in de jaarrekening staat. Beide gevallen zijn in strijd met de Wet Onroerende Zaken. En ook vreemd, want WOZ-waardes worden jaarlijks vastgesteld zoals alle inwoners weten, dus je verwacht dat ook de WOZ-waarde van gemeentelijke panden elk jaar in overeenstemming met de marktwaarde wordt gebracht. Er is iets aan de hand, maar wat?

Controle faalt
Het meest verontrustend is dat volgens raadslid Van der Roest over dit soort zaken niet in het openbaar gesproken mag worden. Dat raadsleden zelfs onderling afgesproken hebben om dat niet te doen. En het allerverontrustendst is dat geen van de andere raadsleden Van der Roest tegensprak. Hoe zat het ook al weer met de eed die de raadsleden afleggen? Zij zweren en beloven zich te houden aan alle wetten. Maar DOEN ze dat ook? Er is niemand anders die het college kan controleren. De provincie niet, het rijk niet. Die controletaak is door de inwoners aan de gekozen raadsleden toevertrouwd. Van raadsleden wordt integriteit verwacht en toezicht op naleving van wetten, ook de WOZ. Het ging voor 6,5 miljoen mis in de jaarrekening van 2010. Het ging mis met de toezeggingen van wethouder Wijnker aan de projectontwikkelaars. En het lijkt nu opnieuw mis te gaan met de stille reserves. Geldt de WOZ wel voor inwoners, maar niet voor eigendommen van de gemeente? Zijn er positieve of negatieve stille reserves? Klopt de jaarrekening nu wel of niet? Daar mag niet over gepraat worden…. De burgemeester zei na de opmerking van Van der Roest: ‘Wij fluisteren door, meneer Van der Roest’.  De bananenrepubliek in Koggenland lijkt compleet.  


Bijlage : pagina 22 presentatie Rekenkamercommissie onderzoek Distriport

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook