dinsdag, 20 maart 2007
U kunt het bestand downloaden via onderstaande link

Ontwerp aansluiting Jaagweg - 20 maart 2007

 
dinsdag, 21 februari 2006

In opdracht van de Westfriese Bedrijvengroep is er een studie uitgevoerd naar de mogelijkheid om een Transport Logistiek Centrum in Noord-Holland Noord te realiseren.

Voor deze studie zijn 154 transportbedrijven in de regio Noord-Holland Noord geënquêteerd, veertien grote transportbedrijven bezocht, en twee telefonisch geïnterviewd. Hierdoor konden de visies van de transportbedrijven in kaart worden gebracht. De transportbedrijven vervoerden allemaal goederen over de weg. Ook is er informatie gehaald bij drie organisaties: TLN, Govera en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van de Westfriese bedrijvengroep is er ook veel documentatie verkregen en deze informatie is meegenomen in het onderzoek.

U kunt het bestand downloaden via onderstaande link

Haalbaarheidsonderzoek TLC HES 21-02-2006

 
vrijdag, 23 december 2005

U kunt het bestand downloaden via onderstaande link

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland - Buck Consultants

 
vrijdag, 01 juli 2005

U kunt het bestand downloaden via onderstaande link

Rapport DSW behoefte bedrijventerreinen West-Friesland

 

 
woensdag, 01 juni 2005

U kunt het bestand downloaden via onderstaande link

Onderzoek mogelijkheden duurzame ontwikkeling bedrijventerrein locatie Jaagweg - Samenvatting en conclusies

 

 
Meer artikelen...


Pagina 5 van 6
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook