administrator vrijdag, 02 oktober 2009   

Tijdens de statenvergadering op 28 september heeft de SP fractie aan GS gevraagd een zienswijze in te dienen bij de gemeente Koggenland omdat aan de duurzaamheidsvoorwaarden mogelijk niet wordt voldaan. Tijdens deze vergadering heeft de D66 fractie er op gewezen dat de grootte van de lokatie niet conform het Streekplan is. Gedeputeerde Bond heeft dit bevestigd en gedeputeerde Driessen heeft aangegeven dat een zienswijze op het bestemmingsplan in voorbereiding is.

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook