maandag, 25 oktober 2004
Betreft: Bedrijventerrein Jaagweg

Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeen in vergadering op 11 en 25 oktober 2004, gelezen voordracht 69 aangaande het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en gehoord de discussie hieromtrent,
Lees meer...
 


Pagina 6 van 6
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook