dinsdag, 03 juli 2007

Vragen van  de heer D. Wellink en F. Gersteling (SP)

Inleiding
Blijkens de GS-besluiten van afgelopen week gaan GS half juli grond aankopen rondom de Jaagweg. Over deze aankoop hebben wij de volgende vragen:

 

Lees meer...
 
vrijdag, 12 mei 2006

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wester-Koggenland hebben op 11 mei bekend gemaakt de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Jaagweg mogelijk te willen maken middels een wijziging van het bestemmingsplan. Gedeputeerde Moens: Ontwikkeling van de Jaagweg zorgt voor ruimte voor nieuwe bedrijven en werkgelegenheid in de regio. Goed nieuws dus. Nu is het zaak om snel door te pakken.

 

Lees meer...
 
dinsdag, 28 februari 2006

U kunt het bestand downloaden via onderstaande link

Vragen van mw. mr. C. Jankie (SP) 

 
donderdag, 19 januari 2006

Tot 2014 is er voldoende hectare beschikbaar voor bedrijven in West-Friesland. Dit blijkt uit inventarisatie naar uitgifte en leegstand op bedrijventerreinen uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland. Voorwaarde is dat bestaande bedrijventerreinen worden geherstructureerd en dat leegstand beter wordt benut. Ook blijkt uit onderzoek dat de ontwikkeling van het duurzame bedrijventerrein Jaagweg financieel haalbaar is. Daar was eerder twijfel over ontstaan. 

Lees meer...
 
dinsdag, 17 januari 2006

U kunt het bestand downloaden via onderstaande link

Vragen van drs. P.S. Visser, mw. drs. S. Baggerman en de heer H.W.J. Peperkamp (PvdA)

 


Pagina 2 van 3
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook